ไม่พบผลการค้นหา
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประชาชน ต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้ง พร้อมประณามท่าทีอันแสดงถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ของรัฐบาล

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ทุกภาคส่วนต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้ง โดยแถลงการณ์ระบุว่า เนื่องด้วยก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ให้สัญญากับประชาชนไว้ว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ทว่า ผู้มีอำนาจในรัฐบาลได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไป อีกทั้งรัฐบาลก็ยังมิได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจน จนบัดนี้ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลจะไม่จัดการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ตามที่รัฐบาลได้เคยให้สัญญา

อย่างไรก็ดี ท่าทีดังกล่าวของรัฐบาลถือเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งโดยปริยาย และถือเป็นครั้งที่ 5 ที่รัฐบาลได้เลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไป ทั้งที่ได้ให้สัญญาไว้กับนานาประเทศและประชาชน ท่าทีดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ และย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ท่าทีดังกล่าวยังเป็นการขัดขวางกระบวนการกลับสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย และเป็นการโกหกประชาชนโดยเจตนา นับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

"สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ขอประณามท่าทีอันแสดงถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ของรัฐบาล และเรียกร้องให้รัฐบาลให้เกียรติประชาชนโดยการประกาศพระราชกฤษฎีการการเลือกตั้ง และกำหนดวันเลือกตั้งโดยเร็ว สหภาพยังขอเรียกร้องให้พี่น้องนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ร่วมกันต่อต้านการเลื่อนเลือกตั้งของรัฐบาลตามวิถีทางที่ทำได้"

ทั้งนี้ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทยขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และต่อต้านการปกครองที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกรูปแบบ