ไม่พบผลการค้นหา
สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ 'บก.ลายจุด' ระบุ การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกของรัฐสภา 'เกิดขึ้นยาก' แต่ถ้ามีกระแสเรียกร้องสูงสุดจากทุกภาคส่วนในสังคมก็อาจทำให้การแก้ไข รธน.เกิดขึ้นได้

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ 'บก. ลายจุด' หัวหน้าพรรคเกียน มองว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกลไกของรัฐสภา เป็นเรื่องที่ 'เกิดขึ้นยาก' เพราะผู้ที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญคงไม่ยินยอมให้มีการปรับแก้ไข พร้อมยกตัวอย่างว่าแม้แต่พรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่แสดงความต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในท้ายที่สุด เมื่อไปทำงานร่วมกับฝ่ายบริหาร และผลประโยชน์ต่างๆ ลงตัว ข้อเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวก็อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนช่วงก่อนที่จะร่วมรัฐบาล ข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงอาจเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อร่วมรัฐบาล

นายสมบัติ เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีกระแสจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายการเมือง ภาคประชาชน สื่อมวลชน การเคลื่อนไหวบนท้องถนน จนเจตนารมณ์ดังกล่าวอยู่ในระดับสูงสุด การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ 

ส่วนระยะเวลาที่จะเดินทางไปยังจุดดังกล่าวจะต้องใช้เวลามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ต่างๆ ทางการเมืองและการบริหารของรัฐบาล 

นายสมบัติเชื่อว่าบรรยากาศการใช้สิทธิเสรีภาพหลังได้รัฐบาลและไม่มีมาตรา 44 จะเปลี่ยนไป แม้จะมีการดำเนินคดีต่างๆ แต่มีการตื่นตัวของผู้คน และจะได้ยินเสียงของผู้ที่คิดเห็นแตกต่างดังกว่าที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่า นับแต่มีการรณรงค์ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมา กระแสการใช้สิทธิเสรีภาพไม่ตกลง และบรรยากาศในลักษณะของการใช้สิทธิเสรีภาพ จะเดินควบคู่ไปพร้อมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ ที่อาจจะอ้างได้ว่าตนเองมาจากการเลือกตั้ง

ส่วนฝ่ายผู้ถืออำนาจ จะรักษาอำนาจได้มากน้อยเพียงใด นายสมบัติเห็นว่าบุคคลที่อยู่ในองค์กรซึ่งถูกแต่งตั้งเข้าไปจะเป็นตัวค้ำยัน แต่สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้คือการมีฝ่ายค้านและกระแสสังคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: