ไม่พบผลการค้นหา
โพล 'ทิศทางไทย' เผยคนไทยอยากให้ 'แพทองธาร' นั่งนายกฯ อันดับ 1 'ประยุทธ์' เบียดตามที่ 2 อยากให้ 'เพื่อไทย บริหารประเทศมากสุด

จากกรณีที่สำนักสำรวจความคิดเห็นสถาบันทิศทางไทยเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน โดย ดร.เวทิน ชาติกุล ผู้อำนวยการสถาบันทิศทางไทยและประธานโครงการ, กฤษฎา พรประภา ผู้อำนวยโครงการ และคณะเปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี” และ “พรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหารประเทศ” หลังการเลือกตั้ง ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000 หน่วยตัวอย่างเก็บข้อมูลด้วยวิธีการลงพื้นที่สัมภาษณ์ จากการสำรวจเมื่อถามถึง ผู้ที่อยากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ผลการสำรวจทั้งประเทศ พบว่า อันดับ 1 แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ร้อยละ 33.88

ตามด้วยอันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร้อยละ 29.16 อันดับ 3 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า พรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.02 อันดับ 4 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 7.28

อันดับ 5 อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.34 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.76 และอื่นๆ ร้อยละ 5.56

ที่น่าสนใจเมื่อลงรายละเอียดตามภาค พบว่ากรุงเทพมหานคร พบว่า อับดับ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 35.00 อันดับ 2 แพทองธาร ร้อยละ 33.57 อันดับ 3 พิธา ร้อยละ 27.86 อันดับ 4 จุรินทร์

และ พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เท่ากันที่ร้อยละ 0.48 อันดับ 5 นายอนุทิน ร้อยละ 0.24 และอื่นๆ ร้อยละ 2.38

ภาคกลาง พบว่า อันดับ 1 คือ พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 41.14 อันดับ 2 แพทองธาร ร้อยละ 32.41 อันดับ 3 พิธา ร้อยละ 14.15 อันดับ 4 นายอนุทิน ร้อยละ 5.69 อันดับ 5 จุรินทร์ ร้อยละ5.59 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 0.13 และอื่นๆ ร้อยละ 0.93

ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน พบว่า อับดับ 1 คือ แพทองธาร ร้อยละ 36.35 อันดับ 2.พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 26.20 อันดับ 3.พิธา ร้อยละ 21.12 อันดับ 4.อนุทิน ร้อยละ 6.04 อันดับ 5.จุรินทร์ 5.35 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 0.14 และอื่นๆ ร้อยละ4.80

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง พบว่า อับดับ 1 คือ น.ส.แพทองธาร ร้อยละ 31.82 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยล ะ 23.23 อันดับ 3 นายพิธา ร้อยละ 17.19 อันดับ 4 นายอนุทิน ร้อยละ 14.17 อันดับ 5 จุรินทร์ 4.65 อันดับ 6 พ.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ร้อยละ 0.93 และอื่นๆ ร้อยละ8.01

ภาคใต้ ไม่รวม 3 จังหวัดชายแดน พบว่า อันดับ 1 คือ จุรินทร์ ร้อยละ 27.52 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยล ะ 22.56 อันดับ 3 แพทองธาร ร้อยละ 15.73 อันดับ 4 พิธา ร้อยละ 15.56 อันดับ 5 อนุทิน ร้อยละ8.38 อันดับ 6 พ.ต.อ.เสรีพิสุทธ์ ร้อยละ 2.05 และอื่นๆ ร้อยละ 8.21

ภาคใต้ เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน พบว่า แพทองธาร ร้อยละ 27.88 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ร้อยละ 21.82 อันดับ 3.พิธา ร้อยละ 15. 76 อันดับ 4.จุรินทร์ ร้อยละ 6.06 อันดับ 5.อนุทิน ร้อยละ 3.03 และอื่นๆ ร้อยละ25.45

ขณะที่ ผลสำรวจต่อคำถามที่ว่า "พรรคการเมืองที่อยากให้เข้ามาบริหารประเทศ" ผลการสำรวจทั้งประเทศพบว่า อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย ร้อยละ 33.46 อันดับ 2 พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 28.30

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 17.30 อันดับ 4 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 8.02 อันดับ 5 พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 6.72 อันดับ 6 พรรคเสรีรวมไทย ร้อยละ 0.64 และพรรคอื่นๆ 5.56