ไม่พบผลการค้นหา
สภาฯ ล่ม องค์ประชุมไม่ครบเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังฝ่ายค้านประท้วงญัตติรัฐบาลขอให้นับคะแนนใหม่รายคน โดยมีสมาชิกแสดงตน 240 เสียงไม่กึ่งหนึ่งของเสียงในสภาฯ ด้านฝ่ายค้านเปิดฉากซัดใช้ข้อบังคับข้อที่ 85 สร้างบรรทัดฐานนับคะแนนใหม่ ขู่ยื่นศาล รธน. ตีความ

เวลา 11.05 น. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณา ญัตติด่วน เรื่องให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ตามที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่และคณะเป็นผู้เสนอ โดยพิจารณาต่อเป็นวันที่ 2 หลังจากวานนี้ (27 พ.ย.) ที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติรอบแรก เห็นด้วย 234 เสียง ต่อ 230 เสียง ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

แต่ฝ่ายรัฐบาลเสนอให้นับคะแนนใหม่โดยขานชื่อแบบเปิดเผย และไม่สามารถเดินหน้าประชุมได้เพราะมีสมาชิกแสดงตนเพียง 92 คน 

ทันทีที่เข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ ในวันนี้ (28 พ.ย. ) เพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวต่อ ฝ่ายค้านยังคงยืนยันขอใช้สิทธิประท้วงการใช้ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 85 ที่ฝ่ายรัฐบาลเสนอญัตติขอให้นับคะแนนใหม่แบบเปิดเผยในกรณีมีเสียงลงมติห่างกันไม่ถึง 25 เสียง

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ทักท้วงว่า ฝ่านค้านไม่อยากวอล์กเอาต์ เพราะไม่อยากให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อที่ 85 เป็นบรรทัดฐาน โดยวันนี้ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านให้ความร่วมือสภาด้วยการลงชื่อให้เปิดประชุมได้ แต่เมื่อถึงขั้นตอนนับคะแนนใหม่ ควรแสดงจุดยืนไม่นับคะแนนด้วย และขอให้กำลังใจรัฐบาลให้มีมืออยู่ให้ครบ และพรรคฝ่ายค้านจะไม่ร่วมเป็นกรรมการนับคะแนนด้วย

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ระบุ ถ้านับคะแนนใหม่ต้องใช้เสียงในการแสดงตน ของเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่มีอยู่ 467 เสียงหรือไม่ หากลงคะแนนใหม่จะมีคนอื่นมาเพิ่มไม่ได้ ถ้ามีสมาชิกคนใหม่มาโหวตถือว่าผิดข้อบังคับการประชุมสภาฯ ถ้านับใหม่ใน 467คนหรือมีคนใหม่มาร่วมด้วย จึงขอให้ประธานสภาฯ วินิจฉัย เผื่อตนจะได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ขอหารือว่า ข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 85 ประธานวินิจฉัยถูกต้องทุกประการว่าเป็นสิทธิของสมาชิกถ้าผลต่างคะแนนไม่ถึง 25 เสียง สามารถทำได้ ถ้าเทียบหย่อนบัตรเลือกตั้งก็ต้องนับบัตรในหีบเท่านั้น เมื่อวาน (27 พ.ย.) มีคนลงมาคะแนน 467 คนเท่านั้น จึงต้องนับกันใหม่ตามจำนวนคนมาลงคะแนนแล้วก็ขานทีละคนว่าจะโหวตแบบไหน

นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ระบุว่า ควรนับคะแนนจากองค์ประชุมที่แสดงตนเมื่อวาน 92 คน


ปิยบุตร

จากนั้นนายชวน วินิจฉัยกรณีดังกล่าวว่า ไม่ต้องตีความ พร้อมยกข้อหารือของนายปิยบุตรว่ากรณีนี้ไม่เคยมีและให้นำข้อหารือของนายปิยบุตรไว้เป็นข้อสังเกตด้วยหากในอนาคตจะมีการจัดทำข้อบังคับการประชุมสภาฯ 

ชวน-ปิดประชุมปิดประชุม-ภูมิใจไทยเซลฟี่ปิดประชุม

เมื่อถึงขั้นตอนการแสดงตนก่อนลงคะแนนเสียง ฝ่ายค้านต่างเดินทยอยออกจากห้องประชุมสภาฯ โดยใช้สิทธิวอล์กเอาต์ โดยที่ประชุมสภาฯ ได้แสดงตนก่อนลงคะแนนผลปรากฎว่ามี สมาชิกแสดงตนเพียง 240 เสียง ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 250 เสียงจาก ส.ส.เท่าที่มีอยู่ 499 คน ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ประธานสภาฯ สั่งปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น. ทันที ถือเป็นการประชุมสภาฯ ล่มครั้งที่สองติดต่อกัน 2 วัน หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย.ไม่สามารถเดินหน้าตั้ง กมธ.วิสามัญฯ ได้เพราะมีสมาชิกแสดงตนเพียง 92 คน เมื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :