ไม่พบผลการค้นหา
กองทัพอากาศ เผยเลื่อนยิงดาวเทียม นภา-1 เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย คาดนำขึ้นอวกาศได้เร็วสุด 20 มิ.ย. นี้

ตามที่กองทัพอากาศ ได้แจ้งกำหนดการยิงนำส่งดาวเทียมเพื่อความมั่นคง "นภา-1" (NAPA-1) ขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวด VEGA จากฐานยิงจรวด Ariane Launch Area 1 ณ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้) ในวันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 08.51 น. ตามเวลาประเทศไทยนั้น

ดาวเทียมนภา-1.jpg
  • ดาวเทียมนภา-1

กองทัพอากาศได้รับแจ้งจาก บริษัท Arianespace ผู้รับผิดชอบการยิงจรวด VEGA นำส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศในครั้งนี้ว่าสภาพอากาศบริเวณฐานปล่อยจรวดในวันดังกล่าวไม่เอื้ออำนวย จึงขอเลื่อนกำหนดการยิงนำส่งดาวเทียม "นภา-1" (NAPA-1) ออกไปจนกว่าสภาพอากาศจะมีความเหมาะสม หากได้รับการยืนยันกำหนดการที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

เบื้องต้นทางบริษัทแจ้งว่าช่วงเร็วที่สุดที่จะส่งดาวเทียมได้คือวันที่ 20 มิ.ย. แต่ถ้าเวลาไทย จะเป็นวันที่ 21 มิ.ย.

ทั้งนี้ ดาวเทียวนภา-1 จะถูกใช้ในปฏิบัติภารกิจการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน ซึ่งกองทัพอากาศใช้ขีดความสามารถดังกล่าวในการสนับสนุนงานภาครัฐในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เช่น การลาดตระเวน และเฝ้าตรวจการทำประมงผิดกฎหมาย การสำรวจความสูงภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ทางน้ำไหล การบินสำรวจและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ภัยพิบัติ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และรายงานสถานภาพการจราจรในห้วงเวลาวิกฤต รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ Near Real Time เพื่อการตัดสินตกลงใจในสถานการณ์สำคัญต่างๆ เป็นต้น