ไม่พบผลการค้นหา
ส.ส.ก้าวไกล สับเละ นายกฯ ต้องปรับทัศนคติ เลิกมองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ติงใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินละเมิดสิทธิประชาชน แต่ไม่มีอำนาจสั่งข้าราชการแก้งบฯ ให้ตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจ

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายการพิจารณาร่างบประมาณปี 2564 ว่า ตอนนี้คนงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กำลังจะตกงาน และคนที่จบใหม่กำลังจะหางานยากขึ้นในอนาคต นักท่องเที่ยวที่หายไปทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) อีกกว่าล้านรายจะปิดตัวลง คำถามคือแล้วงบประมาณฉบับนี้จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร จะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกกี่ตำแหน่ง คนที่กำลังจะกลับบ้านถามว่าจะมีทางเลือกอย่างไรให้เขาบ้าง ตอนนี้รัฐบาลจะให้เขาทำอะไรในเมื่องานมันหายาก แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบการ ถามว่ารัฐบาลจะมีสวัสดิการอะไรมารองรับ SMEs อีกหลายล้านรายจะถามว่างบประมาณนี้จะมีสักส่วนหนึ่งใหม่ที่ต่อลมหายใจให้พวกเขา เศรษฐกิจไทยเหมือนเรือแป๊ะที่วิ่งเอื่อยมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ประกอบกับโควิดเหมือนมรสุมที่ซัดเข้ามา 

ร่างงบไร้ความสอดคล้องกับวิกฤตประเทศ

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวต่อว่า เราต้องซ่อมเรือ และปรับหางเสือเรือก่อนที่จะไปไม่ถึงเป้าหมาย ตลอดการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีมี ศูนย์คำถ้วนที่พูดถึงการจ้างงาน เมือสักครู่นายกรัฐมนตรีตอบว่าการจ้างงานจะไปอยู่ในแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่งจะเริ่มผ่านการกลั่นกรองด้วยงบประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยจะมีการจ้างงานเพิ่ม 4 แสนคน แต่จะเพียงพอสำหรับคนที่จะตกงาน 8 ล้านคนหรือไม่ งบประมาณฉบับนี้มีการสั่งแก้ไปแล้ว 2 ครั้ง

ประยุทธ์ ประวิตร งบประมาณ รัฐสภา สภา​ 03-07-63_200703.jpg

เพื่อให้เข้ากับวิกฤตโควิดและภัยแล้ง แต่มีเวลาแค่ 7 วัน แล้วมีการแก้ไขเพียงแค่ในกระทรวงเล็กน้อย วงเงินเปลี่ยนแปลงแค่ 5,000 ล้านบาท แต่งบในกระทรวงไม่เปลี่ยนเลย แล้ว ครม. ก็อนุมัติ แล้วเมื่อมีวิกฤตหนักขึ้น ก็สั่งแก้ไขรอบที่สอง โดยหน่วยงานต่างๆ ยอมเฉือนเนื้อทำให้มีงบประมาณ 40,000 ล้านบาทเศษ เป็นรายการใหม่ในงบกลางใช้ชื่อว่าค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด แต่นอกจากนี้ยังไม่เห็นการแก้ปัญหาวิกฤตในงบประมาณนี้อีกเลย ทั้งที่ตอนนี้ต้องการวิสัยทัศน์ใหม่ และแผนงานใหม่ๆ แต่งบประมาณที่ทำมาเหมือนประเทศนี้ไม่มีวิกฤต นอกจากคำสวยหรูก็ยังไม่มีแผนงานที่นำประเทศออกจากวิกฤต หลายแผนควรเลื่อนออกไป หรือไม่ควรมีด้วยซ้ำ และเป็นการถอดแบบเดิมทั้งดุ้น ไม่เปลี่ยนโครงการ และเป้าหมาย ซึ่งเป็นความผิดตั้งแต่ต้น งบประมาณแบบนี้จะตอบโจทย์วิกฤตได้อย่างไร 

อาวุธเก่าไม่น่ากลัวเท่าอคติผู้นำ

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระบุว่า เมื่อยังมองความมั่นคงแบบเดิมคือทหารมากกว่า ความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน ถ้าหยุดซื้ออาวุธสักปีสองปีก็ไม่ได้กระทบอะไร "อาวุธเก่าไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่มั่นคง แต่ประชาชนจะรู้สึกไม่มั่นคงที่อาวุธใหม่ๆ อยู่ในมือของผู้นำที่มีความคิดเก่าๆ มองประชาชนที่เห็นต่างเป็นศัตรู" ความมั่นคงตอนนี้คือประเทศที่มีวัคซีนและบริการสาธารณสุขที่เพียงพอ แต่เมื่อดูงบประมาณฉบับนี้ งบกระทรวงกลาโหมยังได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับงบประมาณ 2563 ที่ถูกโอนไปแล้ว มีงบประมาณซื้ออาวุธและเรือดำน้ำ แม้ว่าจะบอกรถถังเก่าแล้ว

แต่สุดท้ายก็จะเบิกจ่ายงบรถถังเพื่อทดแทนและทำอย่างอื่นทุกปี ในขณะที่งบบัตรทองไม่ได้เตรียมไว้รับรองผู้ประกันสังคมที่กำลังจะจากประกันสังคมมาใช้บัตรทองอีกหลายล้านคน งบความมั่นคงของวัคซีนก็ไม่มี แล้วจะตอบโจทย์ได้อย่างไร เมื่อเศรษฐกิจต้องพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ แต่ไม่มีงบช่วยเหลือ SMEs รัฐบาลยังคงรวมศูนย์อำนาจจนใหญ่ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ท้องถิ่นถูกบั่นทอน โกงเงินจากรัฐบาล และไม่มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 

งบถูกมัดตราสังจากยุทธศาสตร์ชาติ

ศิริกัญญา ก้าวไกล อภิปราย งบประมาณ สภา​ 03-07-63_200703.jpg

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้รู้สึกอะไรกับวิกฤต คิดว่างบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงิน เพียงพอแล้ว แต่นักวิชาการหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจจะดึ่งลงมากกว่านี้ หรือว่าการทำงบประมาณในแต่ละครั้งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนปฏิรูปประเทศ ทำให้เขียนงบยาก ไม่สามารถปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ หรือนายกรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นำ ไม่กล้าให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงโครงการ ต้องรอให้ข้าราชการเขียนงบมาเสนอเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ช่วยอะไรเลย รวบอำนาจจากรัฐมนตรีและริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ แต่รวมอำนาจของท่านจากรัฐข้าราชการไม่ได้ จึงไม่สามารถสั่งปรับแก้งบเหมือนสั่งการในค่ายทหารได้

งบประมาณที่ส่งมามีแต่แผนงานเดิม โครงการเดิมเป้าหมายเดิมตัวชี้วัดเดิม แล้วจะทำให้ประเทศแก้ปัญหาได้อย่างไร การแถลงงบประมาณต่อสภาคือการแถลงนโยบายต่อประชาชนว่าจะพาประเทศไปทางไหน แล้วทุกคนจะยอมรับร่าง พ.ร.บ.ที่ไม่รู้สึกรู้สาว่าประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจ และไม่เคารพประชาชนที่เป็นเจ้าของเงิน ที่ต้องการความเชื่อมั่นและความช่วยเหลือ ที่ถูกมัดตราสังจากยุทธศาสตร์ชาติจนขยับไม่ได้แก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้ หรือจะยอมรับร่าง พ.ร.บ. ที่นายกรัฐมนตรีขาดภาวะผู้นำที่ไม่กล้าทุบโต๊ะให้ข้าราชการกลับไปทำใหม่ เมื่อรื้อสองรอบแล้วยังทำได้แค่นี้ ตนไม่เห็นเหตุผลใดเลยที่จะยอมรับนอกจากจะรื้อใหม่โดยไม่เห็นเค้าเดิมเลย แต่ทำไม่ได้ในชั้นกรรมาธิการ 

ดึงสถานหลักประเทศ กลบเกลื่อนความผิดพลาด

น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้จึงไม่มีความชอบธรรมใดในการบริหารประเทศ บริหารงบประมาณและเศรษฐกิจ ในเมื่อไม่เห็นหัวประชาชนไม่เคารพประชาชนที่เป็นเจ้าของเงิน ตนคิดว่าไม่ควรแค่ปรับ ครม. แต่ต้องย้อนไปถามประชาชนอีกครั้งว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีปัจจุบันบริหารประเทศหรือไม่ ต้องการนโยบายแบบไหนที่จะพาประเทศฝ่าวิกฤตไปได้ พรรคก้าวไกลพร้อมที่จะขอมติจากประชาชน สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ทันใจประชาชน คือตัวนายกรัฐมนตรี แต่แทนที่จะตระหนัก กลับดึงเอาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมาหกษัตริย์ มากลบเกลื่อนความผิดพลาดของตัวเอง 

"ดิฉันคิดว่าท่านควรต้องปรับทัศนคติที่คิดว่าคนที่เห็นต่างจากท่านคือพวกชังชาติ เป็นพวกไม่หวังดี เลือกป้ายสีคนที่คิดต่างจากท่าน คือพวกที่คิดร้ายต่อสถาบันหลักของชาติ สิ่งที่ประชาชนรอการเปลี่ยนแปลงมาตลอด 6 ปีแต่ไม่ทันใจจริง คือตัวนายกรัฐมนตรี แต่เราจะรอต่อไปไม่ได้แล้ว ถึงเวลาแล้วที่ท่านควรต้องยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม