ไม่พบผลการค้นหา
อาลัย ศ.เกียรติคุณ 'วิโชค มุกดามณี' ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถึงแก่อนิจกรรม จากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ขณะอายุ 67 ปี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พ.ศ. 2555 ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2563 เวลา 06.10 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิริรวมอายุ 67 ปี โดยทายาทขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1 ณ วัดตรีทศเทพ

ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงาน เมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท ซึ่ง สวธ. จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ หลังจากบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา 100 วัน

สำหรับประวัติ ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Diploma, Art Education (Graphic Design Contemporary Art) จาก Tokyo Gakugie University ประเทศญี่ปุ่น ในด้านการทำงาน อ.วิโชค เคยเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, อาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เริ่มแสดงงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ยูโกสลาเวีย, ออสเตรเลีย และเยอรมนีตะวันตก

563000006061901.jpg

ภาพปก: Andrian Valeanu on Unsplash