ไม่พบผลการค้นหา
บริษัทเอกชนญี่ปุ่นทำฟาร์มปลาแซลมอนบนบกโดยใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำ หวังลดการนำเข้าแซลมอนจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสแข่งขันกับนอร์เวย์ในธุรกิจส่งออกปลาแซลมอน

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความต้องการบริโภคปลาสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากเมนูหลายอย่างทำจากเนื้อปลา โดยเฉพาะ 'ซูชิ' ขณะที่ 'แซลมอน' เป็นปลายอดนิยมสำหรับนักบริโภคชาวญี่ปุ่นเช่นกัน แต่แซลมอนส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้าจากนอร์เวย์ ทำให้บริษัทเอกชนของญี่ปุ่นริเริ่มโครงการฟาร์มปลาแซลมอนในประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และหนึ่งในนั้นคือบริษัท FRD ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในจังหวัดไซตะมะ เมืองในหุบเขา ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว

นายเท็ตสึโระ โซโกะ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท FRD ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอเอฟพี โดยระบุว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีบำบัดน้ำโดยการใช้แบคทีเรียย่อยสลายแอมโมเนียในน้ำเพื่อลดปริมาณกรดไนตริก ทำให้ไม่ต้องพึ่งพิงระบบบำบัดน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และบริษัทได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับบ่อปลาในการทำฟาร์มแซลมอน ซึ่งริเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้ว

ฟาร์มปลาของบริษัท FRD อยู่ในเขตภูเขา ห่างจากทะเลมากกว่า 50 กิโลเมตร แตกต่างจากฟาร์มปลาแซลมอนทั่วไปที่จะมีพื้นที่เชื่อมต่อกับทะเล เนื่องจากแซลมอนต้องอยู่ในน้ำทะเลที่สะอาด มีกระแสน้ำหมุนเวียน และต้องควบคุมอุณหภูมิน้ำไม่ให้สูงกว่า 20 องศาเซลเซียส แต่บ่อเลี้ยงปลาแซลมอนของ FRD เป็นบ่อขนาดเล็ก ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่า ส่วนการปรับสภาพน้ำใช้วิธีใส่เกลือทะเลในน้ำจืด และรักษาความสะอาดของน้ำในบ่อด้วยการใช้เทคโนโลยีแบคทีเรียบำบัดน้ำเสีย 

บ่อปลาแซลมอน

(เท็ตซึโระ โซโกะ ทดสอบอุณหภูมิน้ำในบ่อเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่งต้องควบคุมให้คงที่)

จากการทดลองโครงการฟาร์มปลาแซลมอนบนภูเขาในจังหวัดไซตะมะมาได้ระยะหนึ่ง พบว่าผลผลิตปลาแซลมอนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถผลิตแซลมอนได้ราว 1 ตันและนำไปวางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตในกรุงโตเกียวได้อย่างราบรื่น และในเดือน ก.ค.นี้ บริษัทจะเริ่มโครงการฟาร์มปลาแห่งใหม่ในจังหวัดชิบะ ซึ่งจะขยายพื้นที่จัดตั้งบ่อปลา และตั้งเป้าว่าจะต้องผลิตแซลมอนให้ได้อย่างน้อย 30 ตัน

โซโกะระบุว่าการจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจและคุ้มค่าการลงทุน ทางบริษัทจะต้องผลิตแซลมอนให้ได้ 1,500 ตันภายในปี 2563 และเป้าหมายต่อจากนั้นคือการผันตัวเป็นผู้ส่งออกแซลมอน รวมถึงส่งออกเทคโนโลยีการเลี้ยงแซลมอนในบ่อบนบก เพื่อที่ในอนาคตญี่ปุ่นจะสามารถแข่งกันกับนอร์เวย์ซึ่งเป็นผู้ส่งออกแซลมอนรายใหญ่ในตลาดโลกได้

ทั้งนี้ ปลาแซลมอนส่วนใหญ่ที่บริโภคกันในแต่ละปีทั่วโลก ไม่ใช่ปลาที่จับได้ตามธรรมชาติ แต่เป็นปลาในฟาร์มเลี้ยง ซึ่งนอร์เวย์เป็นผู้ส่งออกแซลมอนประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี และก่อนหน้านี้บริษัทในญี่ปุ่นอย่างน้อย 2 แห่งได้ริเริ่มทำฟาร์มปลาแซลมอนมาก่อน แต่ต้องแบกภาระต้นทุนเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และผลิตปลาแซลมอนได้เพียงปีละ 15 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการสร้างผลกำไร 

อ่านเพิ่มเติม: