ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาล เผย 6 ก.ย. จัดงานเลี้ยงขอบคุณทีมช่วยเหลือ ทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี แม่สาย พร้อมออกบัตรเชิญ ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน - ต่างประเทศ - สื่อมวลชน ร่วมงานด้วย

นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานเลี้ยงขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมีจากถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ได้เห็นตรงกันว่าจะจัดงานในวันที่ 6 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดงานเลี้ยงขอบคุณเดิมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้รัฐบาลใช้พระลานพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จัดงาน อีกทั้งพระราชทานอาหารเลี้ยงผู้ร่วมงานร่วมและที่รัฐบาลเตรียมไว้ มีการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสื่อถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวความสามัคคีในการทำงานช่วยเหลือ โดยไม่มีพรมแดน เชื้อชาติศาสนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นความเรียบง่ายและประหยัด

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะออกบัตรเชิญ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งภาคราชการ เอกชน ประชาชน สื่อมวลชนที่ไปทำข่าวในพื้นที่ โดยจะดูเรื่องการเดินทางไป - กลับของผู้ร่วมงาน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พัก ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรายงานว่าจะมีผู้มาร่วมงานประมาณ 61,000 คน จาก 53 จังหวัด รวมทั้งชาวต่างประเทศที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 300 คน สื่อมวลชนในส่วนที่ทำงานในพื้นที่ จ.เชียงราย และสื่อที่จะมาทำข่าวในงานวันดังกล่าวประมาณ 8,000 คน ทั้งนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาประชุมสรุปภาพรวมการจัดกิจกรรมทั้งหมดอีกครั้งในวันที่ 29 ส.ค. ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหน้า แต่จะให้ความสำคัญกับผู้ที่ทำงานเบื้องหลังด้วย