ไม่พบผลการค้นหา
บอร์ด PPP ตีกลับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม บางขุนนนท์-มีนบุรี มูลค่าลงทุน 2.35 แสนล้านบาท เหตุค่าโยธาสูง พร้อมผลักดัน PPP Fast Track ต้นปี 62

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ กระทรวงการคลัง 

โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่าที่ประชุมคณะกรรมการ PPP ในวันนี้ ยังไม่ได้อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มูลค่าเงินลงทุนรวม 235,320 ล้านบาท ภายใต้มาตรการ PPP-Fast Track เนื่องจากค่างานโยธามีมูลค่าสูง จึงได้สั่งการให้ รฟม.กลับไปพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนที่จะกลับมาเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ซึ่งคาดว่า จะเปิดให้บริการในส่วนตะวันออกได้ในปี 2566 และทั้งเส้นภายในปี 2568 และได้มอบหมายให้ รฟม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุนและแหล่งเงินที่เหมาะสมและเสนอกลับมายังคณะกรรมการ PPP โดยเร็ว 

โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มจะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางของผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งช่วยเติมเต็มโครงข่ายการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สมบูรณ์ตามแผนแม่บท M-MAP และบรรเทาปัญหาการจราจรแออัดภายในเมือง 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการ PPP รับทราบความคืบหน้าโครงการตามมาตรการ PPP Fast Track และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - วงแหวนกาญจนาภิเษก (มูลค่ารวม 128,235 ล้านบาท) และโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (มูลค่ารวม 39,406 ล้านบาท) คาดว่าจะสามารถนำเสนอคณะกรรมการ PPP ได้ภายในต้นปี 2562 รวมถึงยังได้ติดตามโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการกระจายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาค และบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นของหัวเมืองหลัก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :