ไม่พบผลการค้นหา
ศาลปกครองสูงสุด ยืนคำสั่งตามศาลปกครองกลาง ให้คุ้มครองชั่วคราวกลุ่มเครือข่ายประชาชน People Go network จัดกิจกรรมเดินมิตรภาพ เนื่องจากคำร้องอุทธรณ์ของ สตช. ฟังไม่ขึ้น

จากกรณีเครือข่ายประชาชน People Go network จัดกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ” เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึงจังหวัดขอนแก่น แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นขัดขวางจนนำมาสู่การยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

จากนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว โดยศาลปกครองสูงสุด ได้นัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว ในวันนี้ (15 ก.พ.)

S__13180946.jpg

ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางให้คุ้มครองชั่วคราว กิจกรรม "We Walk ... เดินมิตรภาพ" โดยวินิจฉัยว่า เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิและเสรีภาพที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งรัฐธรรมนูญรับรองไว้ แต่จะถูกจำกัดได้เฉพาะแต่กรณีเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะไว้ 

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี มีหนังสือแจ้งการชุมนุมต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงแล้ว ซึ่งผู้กำกับสถานีไม่ได้มีคำสั่งให้แก้ไข หรือคำสั่งห้ามการชุมนุมแต่อย่างใด และจากพยานหลักฐานมีเหตุอันเชื่อได้ว่าการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจ มีการปิดกั้น ขัดขวาง และทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร่วมชุมนุมรู้สึกหวาดกลัว ดังนั้นการมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ของศาลไม่ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่มีการชุมนุม หากเจ้าพนักงานเห็นว่ามีการกระทำการใดๆ อันนำไปสู่การชุมนุมสาธาณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจก็ชอบที่จะพิจารณากำหนดเงื่อนไข หรือมีคำสั่ง หรือประกาศให้มีการแก้ไข หรือร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกชุมนุม หรือสั่งให้ยุติการกระทำนั้น หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือกฎหมายอื่นได้ 

อ่านเพิ่มเติม

-WeWalk เดินมิตรภาพสู่วันที่ 9 หลังมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

-เดินมิตรภาพวันที่3 เจ้าหน้าที่กดดัน วัดไม่กล้าให้พัก

-5 ประเด็นสำคัญ ทำไมต้องเดิน...มิตรภาพ 2561?