ไม่พบผลการค้นหา
คืบหน้า 'โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน' ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา 2 กลุ่มทุน กิจการร่วมค้า 'บีเอสอาร์-ซีพี' ยื่นซองเสนอราคาวันแรกคึก ชิงร่วมลงทุนโครงการมูลค่า 2.2 แสนล้าน คาดตรวจสอบคุณสมบัติ-เทคนิค-การเงินเสร็จสิ้นกลางเดือน ธ.ค. นี้

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา ไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทที่ให้ความสนใจเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จำนวน 31 ราย 

หลังจากนั้นได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจไปเมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 และกำหนดรับซองข้อเสนอราคาในวันนี้ ซึ่งมีกลุ่มบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน-บีเอสอาร์

(ตัวแทนกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์)

  • กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ประกอบด้วย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย)


  • กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (ประเทศไทย) , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD , China Railway Construction Corporation Limited (สาธารณรัฐประชาชนจีน) , บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM


รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน-ซีพี

(นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมการยื่นซอง)

สำหรับเอกสารประกอบ คือ หลักประกันซองพร้อมกับซองข้อเสนอ มูลค่า 2,000 ล้านบาท, หนังสือมอบอำนาจ (เอกสารความเป็นตัวตนของผู้ยื่น) , รายการเอกสารที่บรรจุในซอง (List รายการเอกสาร) ที่ไม่ปิดผนึก และใบเสร็จรับ��งินซื้อซองของผู้ยื่นข้อเสนอ อีกทั้ง ต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่การรถไฟฯ เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท 

โดยผู้ที่ยื่นเสนอผ่านการประเมินข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารให้กับการรถไฟฯ ในวันที่เข้าทำสัญญาร่วมทุนเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนของเอกชนคู่สัญญา สำหรับขั้นตอน การรับข้อเสนอเอกชนร่วมลงทุน หลังจากนี้ จะมีการประเมินซอง ทั้งในด้านคุณสมบัติ เทคนิค การเงิน ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 และสามารจะเสนอชื่อเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกให้กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2562


รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน


ยื่นซองวันแรก "กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์" กับ "กิจการร่วมค้า ซี.พี." เปิดหน้าเสนอราคา

วันแรกของการรับซองประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-ระยอง วงเงิน 2.2 แสนล้านบาท ที่สำนักงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน มีเอกชนที่รวมตัวกันในชื่อ 'กลุ่มกิจการร่วมค้า บีเอสอาร์' เข้ามายื่นซองตั้งแต่เวลา 11.11 น. ขณะที่ 'กิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร' ซึ่งนำโดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายอติรุตม์ โตทวีแสงสุข รองประธานสำนักพัฒนาโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำเอกสารเข้ายื่นซองประกวดราคาในเวลา 14.00 น.


รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน-ซีพี

ทั้งนี้ ก่อนเข้ายื่นซองประกวดราคา นายศุภชัย ได้นำทีมผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ไปกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ก่อตั้งกรมรถไฟ ก่อนยื่นซองประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :