ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้ารณรงค์ให้คนไทยสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ

นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ลงพื้นที่ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาถนนสุโขทัย จุดเริ่มต้นกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เป็นของขวัญส่งความสุขปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้

1p5m74x3gjnoc844ww.jpg


นพ.เสรี ตู้จินดา กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขพยายามอย่างมากที่จะสร้างความปลอดภัยด้านอาหารให้ประชาชน หลังพบปัญหาพฤติกรรมบริโภคก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมดของประชากรไทย

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับการให้ข้อมูลบริโภคต่อหน่วยบนผลิตภัณฑ์อาหารให้อ่านง่ายขึ้น รวมถึงได้ทำสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ติดให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วว่ามีความหวาน มัน เค็ม อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค ทำให้ประชาชนสังเกตได้ง่ายขึ้นแทนการอ่านฉลากแบบละเอียดที่เข้าใจยาก

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านอาหารหลายรายสมัครใจ ช่วยกันปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ลดหวาน มัน เค็ม จนอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และผ่านการรับรอง มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ แล้ว 812 ผลิตภัณฑ์ ใน 7 กลุ่มอาหาร ทั้งกลุ่มอาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหารกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์นม ขนมคบเคี้ยว และไอศกรีม

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังแนะนำประชาชนให้เลือกซื้อกระเช้าในช่วงเทศกาลให้เป็นกระเช้าสุขภาพที่ปลอดภัย ดังนี้ 

1. ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

2. ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

3. หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว   ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญ ควรสังเกตฉลาก ต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. , ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น

4. หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ และ/หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย