ไม่พบผลการค้นหา
เปิดมาตรการเยียวยาโควิด-19 จากรัฐบาล ลดค่าน้ำ ค่าไฟ เพิ่มสิทธิคนละครึ่ง แจกคนละ 7 พันบาท พักหนี้

วันที่ 12 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมีมาตรการสำคัญๆอย่างน้อย 5 เรื่อง

1) มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

ลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 เดือน ระหว่าง ก.พ.- มี.ค. บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ส่วนกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่าง ก.พ.- มี.ค. ของบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตบ้านและมือถือ เพื่อสนับสนุบการทำงานที่บ้าน หรือ work from home โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จะขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคม พิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของครัวเรือน ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสูงสุดเพื่อรองรับการทำงานที่บ้านได้อย่างเต็มที่

2) เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

ครม.มอบให้กระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรายใหม่ 1 ล้านสิทธิ ในปลายเดือน ม.ค.นี้ โดยจะเสนอ ครม.ในวันอังคารที่ 19 ม.ค.คาดว่าประชาชนจะลงทะเบียนได้ในวันที่ 20 ม.ค.และวันที่ 25 ม.ค. ก็จะสามารถใช้จ่ายได้

ด้าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) คลัง ระบุว่า มาตรการคนละครึ่งจะมีการเปิดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันที่ 20 ม.ค.นี้ หลังผ่านความเห็นชอบของ ครม.ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ โดยมีสิทธิคงเหลอืจากโครงการคนละครึ่งระยะแรก (เฟส1) ประมาณ 5 แสนคน และระยะที่ 2 (เฟส 2) ประมาณ 5 แสนคน รวม 1 ล้านคน ส่วนการใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบเพิ่มเติมนั้นจะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 ม.ค.นี้ 

3) มาตรการลดค่าครองชีพ

โครงการเราชนะ สนับสนุนเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน จะเสนอ ครม.วันที่ 19 ม.ค.นี้ คาดว่าประชาชนจะสามารถใช้เงินได้ในปลายเดือน ม.ค.ถึงต้นเดือน ก.พ. กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ได้รับผลกระทบ แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร

ขณะที่ อาคม ระบุถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนหรือมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยกำหนดวงเงิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 2 เดือน จะเสนอ ครม.ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ โดยประชาชนจะสามารถใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้หรือต้นเดือน ก.พ.นี้ ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยลงทะเบียนผ่านโครงการเราชนะ 

4) การพักชำระหนี้

มีการขยายเวลาของ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการสินเชื้อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน วงเงินคงเหลือ 7,500 ล้านบาท จากเดิมหมดเวลาโครงการไปแล้ว ให้ขยายเวลาไปถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ โครงการดังกล่าวมีวงเงิน 50,000 บาท ให้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ

2.ขยายเวลาโครงการสินเชื้อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารออมสิน และ ธกส. วงเงินคงเหลือ 11,400 ล้านบาท ให้ขยายโครงการไปถึงวันที่ 30 มิ.ย.นี้ 3.ขยายมาตรการสินเชื้อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วงเงินคงเหลือ 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ขยายถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 เช่นกัน

5) ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดค่าธรรมเนียมการโอน

โดยให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 เปอร์เซ็นต์ ลดค่าธรรมเนียมการโอน 0.01 เปอร์เซ็นต์