ไม่พบผลการค้นหา
ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แจงรายละเอียดค่าตอบแทน – สิทธิประโยชน์ที่ ‘สิระ’ ต้องคืนสภาฯ ภายใน 30 วัน หลังศาล รธน.ชี้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ด้านทรัพย์สินของ อดีต ส.ส.สายล่อฟ้า มีกว่า500 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 23 ธ.ค. 2564 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของ สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ 24 มี.ค.62 และตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 วรรคสอง ระบุในกรณีกระทำผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับเลือกให้เป็นส.ส. ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมา แก่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

โดย นพ.สุกิจ ระบุว่า เมื่อมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงคำวินิจฉัยฉบับเต็มเมื่อไหร่ ก็คงจะได้ดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯ โดยสำนักงานการคลัง กำลังดำเนินการรวบรวมจำนวนเงินที่แน่ชัด เพื่อรายงานไปยังเลขาธิการสภาฯ จากนั้น จะแจ้งไปยัง สิระ ให้คืนเงิน ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้ง ส่วนจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นั้น วันนี้คงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ 

อย่างไรก็ดี สำหรับหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณเงินกรณีนี้ เคยใช้กับอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลท่านหนึ่งที่มีกรณีใกล้เคียงกัน คือ พ้นจากสมาชิกภาพ และตอนนี้อยู่ระหว่างการคืนเงินให้สภา 

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส.ส. มีดังนี้ 1.เงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่ม คิดตั้งแต่วันเข้ารับตำแหน่ง คือ วันที่ 24 มี.ค. 2562 – วานนี้ (22 ธ.ค. 2564) เดือนละ 113,560 บาท

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม คือ ค่าพาหนะ

3.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การประชุม 1 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ 1,500 บาท วันละไม่เกิน 2 คณะ เบี้ยประชุมคณะอนุกมธ. ครั้งละ 800 บาท วันละไม่เกิน 2 ครั้ง

4.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิก คือ ผู้ช่วย ส.ส. 5 คน คนละ 1.5 หมื่นบาท ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส. 2 คน คนละ 1.5 หมื่นบาท ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 1 คน 2.4 หมื่นบาท

5.ค่าโดยสารเครื่องบินโดยใช้ใบเบิกทาง

6.ค่ารักษาพยาบาล มีขั้นตอน และอัตราการเบิก

และ 7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบัติหน้าที่ในฐานะกมธ. 

ทั้งหมดนี้ เมื่อแจ้งไปยัง สิระแล้ว จะต้องคืนเงินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ระหว่างนี้สำนักงานเลขาธิการสภาฯ กำลังรวบรวมเงินซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง เพื่อความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง

สิระสิระ

คาดคืนเงินเดือนกว่า 3.8 ล้าน-ส่องความรวย 500 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สิระจะต้องคืนเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่ม ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ส.ส. ประมาณ 3,861,040 บาท

ขณะเดียว สิระ แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้าร้บตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 ว่า สิระ มีทรัพย์สิน 21,317,960 บาท เป็นเงินฝาก 4 บัญชี 6,243,960 บาท เงินลงทุน 1 รายการ 2,380,000 บาท ที่ดิน 2,350,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,024,000 บาท รถยนต์ 2 คัน 5,450,000บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 2,870,000 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยมีรายได้ต่อปีรวม 6 แสนบาท เป็นเงินเดือนจาก บริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด ไม่ได้แจ้งรายจ่าย

ขณะที่ คู่สมรส (มิได้ระบุว่าเป็นของ น.ส.สรัลรัศมิ์ คู่สมรสปัจจุบัน หรือ น.ส.วิภาวี คุปติมาลาธร อดีตคู่สมรส) แจ้งมีทรัพย์สิน 526,376,378 บาท เป็นเงินสด 17.5 ล้านบาท เงินฝาก 37 บัญชี 47,222,417 บาท เงินลงทุน 12 รายการ (ส่วนใหญ่เป็นตราสารในกองทุนธนาคาร และพันธบัตรออมทรัพย์) 38,339,361 บาท เงินให้กู้ยืม 500,000 บาท ที่ดิน 236,955,100 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 162,270,000 บาท รถยนต์ 5 คัน 2,170,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 21,419,500 บาท มีหนี้สิน 4,971,601 บาท

มีรายได้รวมต่อปี 6 แสนบาท เป็นเงินเดือนจากบริษัท บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะ จำกัด มีรายจ่ายรวม 3,735,298 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันอัคคีภัย และเบี้ยประกันภัย

รวม สิระ และคู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 547,694,338 บาท หนี้สินรวม 4,971,601 บาท