ไม่พบผลการค้นหา
หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ คาดรวมชื่อ ส.ส.ชงศาล รธน.ตีความร่าง รธน.ผ่านวาระ 3 ชี้กระบวนการแก้ไขไม่สมบูรณ์ ลุกลี้ลุกลน ทำลายคะแนนเสียงตกน้ำ ย้ำนายกฯ ตรวจสอบก่อนยื่นทูลเกล้าฯ

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงถึงการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ภายหลังรัฐสภามีมติเห็นชอบในวาระที่3 ว่า ขณะนี้ได้มีการรวมรวบรายชื่อส.ส. ได้เกินครึ่งแล้ว คาดว่าจะสามารถยื่นรายชื่อได้ภายในวันที่ 17 ก.ย.นี้ โดยเนื้อหาที่จะยื่นเนื่องจากเห็นว่าการแก้ไขไม่สมบูรณ์ คือ 1.การแก้ไขวาระ 3 เกินกว่าวาระ 1 ที่รับหลักการไปคือ เสนอแก้ไขเพียง มาตรา 83 และ 91 แต่วาระ 3 กลับมีการแก้ไขเพิ่มมาตรา 86 ด้วย จึงคิดว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ 2.เป็นการแก้ไขเจตนารมณ์ที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ ทำลายระบบจัดสรรปันส่วนผสม ทำลายระบบ ส.ส.พึงมี และทำลายคะแนนเสียงตกน้ำ

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า 3.กระบวนการจัดทำแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำในลักษณะลุกลี้ลุกลน ลวกๆเห็นได้จากเช้าวันที่จะพิจารณาวาระ 2 ญัตติที่จะเสนอสภาฯของ กมธ.ฯมีประมาณ 9 หน้ากระดาษ แต่เมื่อพิจารณาจริง กมธ.กลับตัดออก 4-5 มาตรา โดยที่ไม่มีการขอถอนร่างเดิมออกไป ทั้งที่การพิจารณาหากมีการแก้ไข กมธ.ต้องถอนร่างเดิมออกไปก่อน รวมทั้งเอกสารวาระที่ 2 ในหลักการเขียนถึงส.ส.จำนวน 400 คน แต่เนื้อหาด้านในเขียนเนื้อหา 500 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการทำที่ลุกลี้ลุกลน อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องไปยังนายกฯให้ทำการตรวจสอบด้วย เพราะกฎหมายเป็นเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ที่นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ จึงเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคสอง