ไม่พบผลการค้นหา
นักเรียนเลว คิกออฟ แจกคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียน สะท้อนปัญหา รัฐเพิกเฉย กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา ‘นักเรียนเลว’ เดินทางมาจัดกิจกรรม แจกคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียน ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็กที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนมี, วิธีการพิทักษ์สิทธิในเบื้องต้น, การใช้กลไกทางกฎหมายในการร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิ, และการรวมกลุ่มสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้ง บุคลากรของโรงเรียนที่ให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว

เพชร - ธนกร ภิระบัน แกนนำในการจัดกิจกรรม กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดภาคเรียนมา จะเห็นได้ว่ามีกรณีการคุกคาม ละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนในหลายๆโรงเรียน เช่น การถูกจับไถผม หรือตัดผม ทั้งที่กฎกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ระบุไว้ รวมทั้ง เสรีภาพในการพูดและการแสดงออก สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในความปลอดภัย และสิทธิเสรีภาพอื่นๆตามกฎหมาย 

ธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดมุ่งหมายของคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียน ที่ ‘นักเรียนเลว’ ตั้งใจจัดทำขึ้นมา เป็นไปเพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และเพื่อขับเคลื่อนสังคมในรั้วสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น เพราะคู่มือดังกล่าว ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะทางกลุ่มได้รับการเพิกเฉยและความไม่ตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียนในสถานศึกษา ตามที่ได้รายงานให้หน่วยงานของรัฐอย่างกระทรวงศึกษาธิการทราบ ดังนั้นหากสภาพสังคมในรั้วสถานศึกษาเป็นไปโดยปกติ ก็คงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำคู่มือเอาตัวรอดเช่นนี้ขึ้น

นอกจากนี้ ธนกร เปิดเผยว่า โรงเรียนสตรีวิทยา เป็นสถานศึกษาแรกที่ ‘นักเรียนเลว’ มาเริ่มต้นทำกิจกรรมแจกคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียน ซึ่งหากในอนาคตมีสถานศึกษาอื่นๆในเขตพื้นที่กทม. หรือบริเวณใกล้เคียงติดต่อมาหรือให้ความสนใจ ทางกลุ่มก็จะเดินทางไปทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน และหากผลตอบรับเป็นไปด้วยดี ก็อาจจะมีการทำกิจกรรมรูปแบบอื่นควบคู่ไปด้วย