ไม่พบผลการค้นหา
กฟน.แจ้งกรณีที่มีข่าวการตัดไฟในสถานที่ราชการ การตัดไฟดังกล่าวไม่ได้เป็นการดำเนินการของกฟน.หากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าดับ สามารถแจ้งได้ที่ MEA Call Center โทร.1130 ได้ตลอด 24 ชม.
กฟน.แจ้งกรณีที่มีข่าวการตัดไฟในสถานที่ราชการ การตัดไฟดังกล่าวไม่ได้เป็นการดำเนินการของกฟน.หากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าดับ สามารถแจ้งได้ที่ MEA Call Center โทร.1130 ได้ตลอด 24 ชม.
 
การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ประกาศผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก แจ้งตามที่มีการนำเสนอข่าวการตัดไฟในสถานที่ราชการ กฟน.ขอชี้แจงว่าการตัดไฟดังกล่าวไม่ได้เป็นการดำเนินการของกฟน.แต่อย่างไร กฟน.มีภาระหน้าที่ในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ หากประชาชนพบเหตุไฟฟ้าดับ สามารถแจ้งได้ที่ MEA Call Center โทร.1130 ได้ตลอด 24 ชม.

 
 
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog