ไม่พบผลการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารบก ลงนามนโยกย้าย พ.อ. รองผู้การกรม และผู้บังคับกองพัน จำนวน 308 ตำแหน่ง ขยับหน่วยรบ “ราบ-ม้า-ปืน-รบพิเศษ” กว่า 30 กองพันทั่วประเทศ

ผู้บัญชาการทหารบก  ลงนามนโยกย้าย พ.อ. รองผู้การกรม และผู้บังคับกองพัน จำนวน 308 ตำแหน่ง ขยับหน่วยรบ "ราบ-ม้า-ปืน-รบพิเศษ" กว่า 30 กองพันทั่วประเทศ 

 

เว็บไซต์เดลินิวส์ รายงานว่า วันนี้ ( 18 ต.ค.)  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งทบ.ที่ 302/2556 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน หรือโผโยกย้ายระดับ พ.อ. รองผู้การกรม และผู้บังคับกองพัน จำนวน 308 ตำแหน่ง ลงวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นหน่วยคุมกำลังทั้งทหารราบ ทหารม้า ทหารปืนใหญ่ ทหารรบพิเศษ และฝ่ายข่าว โดยเฉพาะมีตำแหน่งที่ฮือฮา คือ "เสธ.แก๊ก" พ.ท.พงศ์ณุภา เวชชาชีวะ (ตท.33) ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่11 รักษาพระองค์(ผบ.ม.พัน.11 รอ.) หลานชายนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลังอยู่ในตำแหน่งนี้มานาน 4 ปี ขยับเลื่อนยศเป็น (พ.อ.) ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา (ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา ) ซึ่งถือว่าเร็วนำรุ่นในหมู่ทหารม้าด้วยกัน
 
ขณะที่หน่วยที่ดูแลความสงบเรียบร้อยที่ต้องออกทำหน้าที่เป็นหน่วยแรกในกทม. หากชุมนุมเกิดเหตุวุ่นวาย ได้แก่ "เสธ.ต๋อง" พ.ท.วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง (ตท.31) รอง ผบ.พัน.ร.มทบ.11 ได้เป็น ผบ.พัน.ร.มทบ.11 (พ.อ.) นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้ปรับเปลี่ยนผู้พันที่ดูแลชายแดนไทยบริเวณจุดเขาพระวิหารหลายตำแหน่ง ในขณะที่อยู่ระหว่างที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ศาลโลก) เตรียมตัดสินคดีข้อพิพาทไทย – กัมพูชาในวันที่ 11 พ.ย.นี้
 
กองทัพภาคที่ 1 อาทิ พ.อ.นรภัทร กังวานไกล เสธ.ร.31 รอ. เป็น รอง ผบ.ร.31 รอ. , พ.ท.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ร.31 พัน.3 รอ. เป็น เสธ.ร.31 รอ.(พ.อ.) , พ.ท.จักรพงษ์ เส-ลา ผบ.ร.31 พัน.1 รอ. เป็น ผบ.ร.31 พัน.3 รอ. , พ.ต.กฤษดา หิรัญโรจน์ รอง ผบ.ร.31 พัน.1รอ. เป็น ผบ.ร.31 พัน.1 รอ. (พ.ท.) , พ.ต.พฤทธภูมิ บุญพร้อม รอง ผบ.ร.31 พัน.2 รอ. เป็น ผบ.ร.31 พัน.2 รอ. (พ.ท.) ,พ.อ.นิธิ จึงเจริญ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รอง เสธ.มทบ.11 , พ.ท.วิบูลย์ ศรีเจริญสุขยิ่ง รอง ผบ.พัน.ร.มทบ.11 เป็น ผบ.พัน.ร.มทบ.11 (พ.อ.) ,พ.ต.จีรนาท เทพวัลย์ รอง ผบ.ร.14 พัน.2 เป็น รอง ผบ.พัน.ร.มทบ.11 ,พ.อ.พิชิต มีคุณสุต รอง เสธ.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.กรม ทพ.12 ,พ.อ.ไพรัช แก้วศรี ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. เป็น รอง ผบ.ร.12 รอ., พ.ท.วรยศ เหลืองสุวรรณ ผบ.ร.12 พัน.2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. (พ.อ.) , พ.ท.กิตติพงศ์ จรัณยานนท์ หน.ฝยก.พล.ร.2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน.2 รอ. , พ.อ.พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมพญา เสธ.ร.21 รอ. เป็น รอง ผบ.ร.21 รอ. , พ.ท.สุทธิชัย ศรลัมพ์ ผบ.ร.21 พัน.2 รอ. เป็น เสธ.ร.21 รอ.(พ.อ.) , พ.ท.เอกดนัย จุลโลบล ผบ.ร.21 พัน.3 รอ. เป็น ผบ.ร.21 พัน.2 รอ. , พ.ท.เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา รอง เสธ.ร.21 รอ. เป็น ผบ.ร.21 พัน.3 รอ.,พ.ต.อภิชาติ วรรณาเรศน์ รอง ผบ.ร.21 พัน.2 รอ. เป็น รอง ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. พ.ต.พิเชียรรัฐ ภารัญนิตย์ รอง ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. เป็น รอง ผบ.ร.21 พัน.2 รอ.
 
พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ เสธ.ป.2 รอ. เป็น รอง ผบ.ป.2 รอ. , พ.ท.ถนัด พูนนายม ผบ.ป.พัน.12 รอ. เป็น เสธ.ป.2 รอ.(พ.อ.) , พ.ท.กฤษณพล โภชนดา ผช.ผปยส.ป.2 รอ. เป็น ผบ.ป.พัน.12 รอ. , พ.ท.อภิชา คุณสิงห์ ผช.ผอ.กอง ฝ่ายปฏิบัติการ กยก.ทน.1 เป็น ผบ.ร.2 พัน.2 รอ. , พ.ท.เทพพิทักษ์ นิมิตร รอง เสธ.ร.2 รอ. เป็น ผบ.ร.2 พัน.1 รอ., พ.อ.บรมวิช วารุณประภา ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น รอง ผบ.ร.111 ,พ.อ.สุรเชษฏ์ สุนทวนิค เสธ.ร.112 เป็น รอง ผบ.ร.112 , พ.ท.เฉลิมเกียรติ ศิริสมบูรณ์ หน.ฝกร.พล.ร.11 เป็น ผบ.ร.111 พัน.2 พ.อ.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช รอง เสธ.พล.ร.9 เป็น รอง ผบ.ร.29 , พ.ท.พงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก ผช.ฝอ.5 ทภ.1 เป็น ผบ.ร.19 พัน.1 , พ.อ.วิวัฒน์ หงส์บันดาลสุข เสธ.ร.9 เป็น รอง ผบ.ร.29 , พ.ท.สิทธิพร จุลปานะผบ.ร.9 พัน.2 เป็น เสธ.ร.9 (พ.อ.), พ.ท.รณวรรณ พจน์สถิตย์ หน.ฝยก.พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.9 พัน.2 , พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ รองเสธ.จทบ.ร.บ. เป็น รอง ผบ.ร.19 , พ.ท.อนิรุจน์ ดิษฐประชา หน.ฝกบ.พล.ร.9 เป็น ผบ.ร.19 พัน.2 , พ.อ.สุธี เจียมสกุล เสธ.ป.9 เป็น รอง ผบ.ป.9 , พ.ท.พิทยากูล โพธิสุวรรณ ผบ.ป.พัน.19 เป็น เสธ.ป.9 , พ.ท.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ ผช.ผปยส.ป.9 เป็น ผบ.ป.พัน.19
 
 ในส่วนกองทัพภาคที่ 2 อาทิ พ.ท.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.ร.3 พัน.1 เป็น เสธ.ร.3 (พ.อ.) , พ.ท.ชลรบ ชำนาญพล หน.ฝกบ.พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.3 พัน.1 , พ.อ.ทักษพล ศิริรักษ์ รอง ผบ.ร.13 เป็น รอง ผบ.ร.3 , พ.อ.โฆสิตพงษ์ นิลเอก รอง เสธ.พล.ร.3 เป็น รอง ผบ.ร.13 , พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว เสธ.ร.13 เป็น รอง ผบ.ร.3 ,พ.ท.ยุทธนา มหาวัน ผบ.ร.8 พัน.2 เป็น เสธ.ร.13 (พ.อ.), พ.ท.ปราโมทย์ เนียนสำเภา รอง เสธ.ร.3 เป็น ผบ.ร.8 พัน.2 , พ.ท.รักฤช แดงไธสง หน.ฝกม.พล.ร.3 เป็น รอง เสธ.ร.3 , พ.ท.สุภัทร ชูตินันท์ หน.ฝกร.พล.ร.3 เป็น ผบ.ร.13 พัน.2
 
 พ.อ.ประจวบ มูลประดับ เสธ.ร.6 เป็น รอง ผบ.ร.6 , พ.ท.วิชิต มักการุณ ผบ.ร.6 พัน.3 เป็น เสธ.ร.6 (พ.อ.) , พ.ท.ปภังกร หมื่นสา รอง เสธ.ร.6 เป็น ผบ.ร.6 พัน3 , พ.อ.ทฤษฎี คงชนะ รอง เสธ.พล.ร.6 เป็น รอง ผบ.ร.16 , พ.ท.อธิเมศร์ ตรุติเจริญวงศ์ รอง หก.กยก.มทบ.21 เป็น ผบ.ม.พัน.8 , พ.อ.สุระ สินโสภา รอง เสธ.พล.ม.3 เป็น รอง ผบ.ม.7 , พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รองเสธ.พล.ม.3 เป็น รอง ผบ.ม.6 , พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ เสธ.ม.6 เป็น รอง ผบ.ม.7 ,พ.ท.พยัคฆพล คุ้มแสง รอง เสธ.ม.6 เป็น ผบ.ม.พัน.6 , พ.ท.วรากร ธนยั่งยืน ผช.ผู้ประสานการยิงสนับสนุน ป. เป็น ผบ.ป.พัน.106 ,พ.ท.รัฐวุฒฺ กระบวนรัตน์ ผช.ฝอ.5 ทภ.2 เป็น ผบ.ป.พัน.13
 
สำหรับกองทัพภาคที่ 3 อาทิ พ.อ.ทรงธรรม สิทธิพงษ์ รอง ผบ.ร.4 เป็น ผบ.ร.14 , พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา ฝอ.2 ทภ.3 เป็น รอง ผบ.ร.4 , พ.ท.ณัฐกร เรือนติ๊บ หน.ฝกพ. เป็น ผบ.ร.14 พัน.1 , พ.ท.นคร พูลคุ้ม หน.ฝกม.พล.ร.4 เป็น ผบ.ร.4 พัน.3 , พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม จทบ.พ.ล. เป็น ผบ.ม.พัน.12 , พ.ท.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ฝยก.จทบ.อ.ต. เป็น ผบ.ม.พัน.10 , พ.อ.กิดากร จันทรา รอง ผอ.กกร.ทน.3 เป็น รอง ผบ.ม.3 , พ.ท.รพินทร์ ร่ำรวย ผช.ฝอ.5 ทภ.3 เป็น ผบ.ป.พัน.4 , พ.ท.ประณต ศิริพันธ์ ผช.ฝกบ.ทภ.3 เป็น ผบ.ป.พัน.7 , พ.อ.แสวง ปากันทะ รอง ผบ.ศคบ.บชร. เป็น รอง ผบ.ป.4
 
ขณะที่กองทัพภาคที่ 4 อาทิ พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ เสธ.ร.25 เป็น ผบ.ร.15 พัน.1 ,พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง เสธ.ร.151 เป็น รอง ผบ.ร.151 , พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รองเสธ.พล.ร.15 เป็น รอง ผบ.ร.152 , พ.อ.เสนีย์ ศรีหิรัญ รอง ผบ.ร.5 เป็น รอง ผบ.ร.15 , พ.อ.ศานติ ศกนตนาค ผบ.กรม ทพ.43 เป็น รอง ผบ.ร.5 , พ.ท.ฐนิตพธ์ หงส์วิไล นายทหารปฏิบัติการข่าว ทภ.4 เป็น ผบ.ร.15 พัน.4 , พ.ท.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ ผบ.ร.152 พัน.3 เป็น ผบ.ร.15 พัน.2 , พ.ท.พสุธาร สมิตานนท์ รองผบ.ร.15 พัน.4 เป็น ผบ.ร.152 พัน.3 , พ.ท.กรกฎ เจริญฤทธิ์ ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร. เป็น ผบ.ร.25 พัน.3 ,พ.ท.สมคิด คงแข็ง หน.ฝกบ.พล.ร.5 เป็น ผบ.ร.152 พัน.1 , พ.ต.ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์ ฝยก..ร.5 เป็น รอง ผบ.ร.15 พัน.4 พ.อ.พิเชษฐ์ ชุติเดโช เสธ.ร.15 เป็น ผบ.กรม ทพ.41 ,พ.อ.กฤษฏา คงพันธุ์ รอง ผบ.ป.5 เป็น ผบ.กรม ทพ.42 , พ.อ.ธนิต แสงจันทร์ รอง เสธ.จทบ.ป.น. เป็น ผบ.กรม ทพ.43 ,พ.อ.รุ่งโรจน์ อนันตโท รอง ผบ.ร.151 เป็น ผบ.กรม ทพ.45 , พ.อ.ดนัยปกรณ์ ชูขำ เสธ.ป.5 เป็น รอง ผบ.ป.5 , พ.ท.สุริน ทองเต็ม ผช.ฝกพ.ทภ.4 เป็น ผบ.ป.พัน.104 , พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ รอง ผบ.กรม ทพ.47 เป็น ผบ.ม.พัน.16 ,ส่วนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อาทิ พ.อ.สุรศักดิ์ คำปิวทา รอง เสธ.พล.รพศ.1 เป็น รอง ผบ.รพศ.4 , พ.ท.ทศพร พินธุรักษ์ หน.ศสพ. เป็น ผบ.รพศ.1 พัน.2 , พ.ท.นิมิตร วีระพงศ์ ผบ.พัน.รร.สพศ.ศสพ. เป็น ผบ.รพส.4 พัน2
 
 ในส่วนของกองพลทหารม้า อาทิ พ.ท.พงศณุภา เวชชาชีวะ ผบ.ม.พัน.11 รอ. เป็น ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา (พ.อ.),พ.ท.ณัฏฐภูมิ หลาวทอง ผบ.พัน.25 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.20 รอ. , พ.ท.ธนพล วงษ์สวัสดิ์ หน.ฝกย.พล.ม.2 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.11 รอ. , พ.ท.ณัฐวัช เกษสมบูรณ์ หน.ฝกร.พล.ม.2 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน25 รอ. , พ.ท.พัลลภ ผึ้งหลวง หน.ฝกพ.พล.ม.2 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.3 รอ., พ.ท.วิทูร โพธิ์ร่มรื่น รองเสธ.ม.5 รอ. เป็น ผบ.ม.พัน.24 รอ. , กองพลทหารปืนใหญ่ อาทิ พ.ท.พีระดนย์ ปลูกสวัสดิ์ หน.ฝกพ.พล.ปตอ. เป็น ผบ.ปตอ.พัน.3 , พ.ท.กฤตวิทย์ วิยาภรณ์ รองเสธ.ปตอ.2 เป็น ผบ.ปตอ.พัน.5 , พ.ท.เขมชาติ บุญญาจันทร์ ผช.ผอ.กองฝ่ายแผน กยก.นปอ. เป็น ผบ.ปตอ.พัน.6 , พ.ต.เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล ผช.ผอ.กกบ.นปอ. เป็น ผบ.ปตอ.พัน.1 รอ. ,พ.ท.ชินกฤช เอมพันธุ์ หน.ฝขว.ศปภอ.ทบ. เป็น ผบ.ปตอ.พัน.2 , พ.อ.อภิชาต วรุณโณ เสธ.ป.71 เป็น รอง ผบ.ป.71 , พ.ท.อานนท์ กองเงินนอก หน.ฝยก.พล.ป. เป็น ผบ.ป.พัน.713 , พ.ท.เอกภพ วิชชาชู หน.ฝขว.พล.ป. เป็น ผบ.ป.พัน721
 
 
ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ที่นี่  https://www.dropbox.com
 
 
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog