ไม่พบผลการค้นหา
"จาตุรนต์" เผยรัฐบาลที่ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ถือว่าจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ และเป็นผลเสียต่อประชาชน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ยังไม่มีความแน่ชัดจากรัฐบาล ว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบัน บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จะมียกเว้นได้บ้างก็ในกรณี อปท.รูปแบบพิเศษเท่านั้น

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้มาตั้งแต่ปี 2560 โดยไม่มีบทเฉพาะกาลยกเว้นเรื่องนี้ไว้ การไม่ยอมจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงเป็นการจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

ผู้ที่เข้าข่ายจงใจฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เป็นผลเสียหายต่อประชาชน น่าจะได้แก่ นายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทยและ กกต.

ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแบบนี้ ถูกถอดถอนไปนานแล้ว