ไม่พบผลการค้นหา
กทม.เร่งขุดลอกคลองตื้นเขินเขตหนองจอก ระยะแรก 17 คลองให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำฝั่งตะวันออก รับมือฤดูฝน-ฤดูน้ำหลากปีนี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า กทม.กำลังเร่งขุดลอกคลองในพื้นที่เขตหนองจอกที่มีสภาพตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกกับเขตจังหวัดปริมณฑล ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น 95 คลอง ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำตลอดช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลากในปีนี้

101565354_827912100950281_5875964316938665984_n.jpg

โดยขณะนี้สำนักการระบายน้ำกทม.และสำนักงานเขตหนองจอกได้เริ่มขุดลอกคลองในระยะแรก ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 17 คลอง ความยาว ประมาณ 27 กิโลเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ได้แก่ คลองลำเจดีย์เล็ก คลองบึงบัวฝั่งตะวันออก คลองบึงบัวฝั่งตะวันตก คลองบึงปรง คลองแชเผือก คลองบึงชุมเห็ด คลองบึงตัน คลองบึงเล็ก คลองไผ่เสือขบ คลองแยกนาหมอน คลองแยกลำโขล่ คลองแยกตามีร้องไห้ คลองลำชวด คลองลำดวน คลองลำปลาแย คลองลำรางเกาะเล็ก และคลองบึงน้ำรักษ์

101084493_827912170950274_5876062555725627392_n.jpg