ไม่พบผลการค้นหา
คิงส์เกตฯ ประกาศการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการกับประเทศไทย เพื่อเรียกชดเชยความเสียหายจากการระงับกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี   

คิงส์เกตฯ ประกาศการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการกับประเทศไทย เพื่อเรียกชดเชยความเสียหายจากการระงับกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี   

บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย  เนื้อหาระบุว่า หลังจากใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถหาข้อยุติในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีเหมืองแร่ทองคำชาตรี ถูกสั่งระงับการประกอบกิจการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น บริษัทฯ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการกับประเทศไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เพื่อเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายจำนวนมากที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และเกิดขึ้นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน อันเกิดจากมาตรการของรัฐบาลไทย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าไปกว่านี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทกฎหมายชั้นนำ คือ บริษัท คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (Clifford Chance) ให้เป็นตัวแทนดำเนินคดีแทน และ ดร.แอนดริว เบลล์ เอส. ซี (Dr. Andrew Bell S.C.) ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสสำหรับประเด็นทางกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าว อาจไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการได้ และอาจมีค่าใช้จ่ายมหาศาลที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งยังไม่สามารถรับประกันผลการพิจารณาได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า การเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นยังอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาหารือกันได้เพื่อหาข้อยุติ ภายใต้เงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลง ณ เวลาใดก็ตาม ในระหว่างกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายนี้

คณะกรรมการ บริษัท คิงส์เกตฯ เห็นว่า ยังมีโอกาสที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย และจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog