ไม่พบผลการค้นหา
กรมอนามัย ย้ำการล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก จมูกและผิวหนัง

กรมอนามัย ย้ำการล้างมืออย่างถูกวิธีให้เป็นนิสัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายผ่านทางปาก จมูกและผิวหนัง
          
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการใช้ผ้าปิดจมูก ถุงมือ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยต่างๆ อาทิ สบู่ฆ่าเชื้อ สเปรย์ ฆ่าเชื้อ แล้วก็ตาม แต่การป้องกันโรคที่ดีที่สุดและทำได้ง่ายที่สุดคือ การล้างมือ เพราะมือเป็นอวัยวะที่ทุกคนต้องใช้สัมผัสสิ่งของทุกอย่าง และยังนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางจมูก และผิวหนัง นำไปสู่โรคติดต่อทางเดินอาหารหลายโรค เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้องนั้นต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ครบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 
1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือ 
 
ประชาชนควรให้ความสำคัญกับการล้างมือโดยทำให้ติดเป็นนิสัยด้วยการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังที่ทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ก่อนและหลังการรับประทานอาหาร การเตรียมอาหารหรือปอกผลไม้ และหลังการใช้ห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังการจาม ไอ หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย หลังทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ซึ่งสารฆ่าเชื้อในสบู่จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากที่สุด และพฤติกรรมดังกล่าวจะช่วยลดพาหะนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และป้องกันโรคต่างๆ อาทิ ปอดบวม ท้องเสีย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ รวมถึงการสร้างพฤติกรรมอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพราะสามารถป้องกันโรคได้ 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog