ไม่พบผลการค้นหา
สนามบินดูไบพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เช็คอินด้วยการสแกนใบหน้า เริ่มเปิดให้ใช้บริการกลางปี 2018

สนามบินดูไบพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เช็คอินด้วยการสแกนใบหน้า เริ่มเปิดให้ใช้บริการกลางปี 2018

สนามบินดูไบ ร่วมมือกับสายการบินเอมิเรสต์ พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเช็คอินด้วยการสแกนใบหน้า ผู้โดยสารสามารถเดินผ่านเข้าไปในอุโมงค์ที่มีหน้าจอแสดงภาพวิวต่างๆ ภายในมีกล้อง 80 ตัว ทำหน้าที่ในการตรวจจับใบหน้าและสแกนม่านตาในขณะที่ผู้โดยสารมองไปรอบๆ อุโมงค์ หลังจากผู้โดยสารไปถึงจุดสิ้นสุดทางเดิน จะมีหน้าจอแสดงข้อความบอกให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ หรือขึ้นสัญญาณสีแดงเตือนในกรณีที่การสแกนใบหน้าไม่ผ่าน

สนามบินดูไบพัฒนาระบบดังกล่าวมารองรับผู้โดยสารจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละปี และวางแผนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงฤดูร้อนปี 2018 คาดหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะดึงดูดผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 124 ล้านคน ภายในปี 2020

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog