ไม่พบผลการค้นหา
นักวิชาการ 128 คนจากหลายหลายสถาบันทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อเรียกร้องผู้บริหารจุฬาฯ พิจารณากรณีขัดแย้งอย่างมีสติและเที่ยงธรรม ชี้พฤติกรรมอาจารย์มีส่วนสร้างความเสื่อมเสีย

นักวิชาการ 128 คนจากหลายหลายสถาบันทั่วประเทศ ร่วมลงชื่อในนามเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความห่วงใยสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิตจุฬาฯ 8 รายที่ถูกสอบสวนจากกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

จดหมายเปิดผนึกแสดงความเป็นห่วงและมีข้อเสนอต่อผู้บริหารจุฬาฯ พึงพิจารณาเรื่องนี้อย่างมีสติรอบด้านและเที่ยงธรรม  เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อมวลชนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และเห็นว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากอาจารย์บางส่วนซึ่งเห็นได้ว่า ความเสื่อมเสียของมหาวิทยาลัยเกิดจากพฤติกรรมเหล่านั้นไม่ใช่จากนิสิตที่แสดงออก หาญกล้าใช้สิทธิเสรีภาพที่พวกเขามีเป็นเบื้องต้นไปตั้งคำถามต่อแนวทางปฏิบัติ จารีตประเพณี และความคิดความเชื่อของผู้มีอำนาจ

“แม้ว่าผู้บริหารจุฬาฯ มีอำนาจที่จะให้คุณให้โทษแก่สมาชิกของประชาคม แต่อำนาจนั้นพึงใช้อย่างยุติธรรมและชอบธรรม ประการสำคัญ ผู้บริหารจุฬาฯ ยังมีสถานะเป็น “ครูบาอาจารย์” ที่พึงมีใจเปิดกว้างต่อธรรมชาติอันแตกต่างหลากหลายและเร่าร้อนของคนรุ่นใหม่ หากผู้บริหารจุฬาฯ เห็นว่านิสิตทำไม่ถูก ก็พึงแก้ไขด้วยความปรารถนาดี ไม่ใช่มุ่งลงโทษหรือมุ่งขับไสพวกเขาออกไปจากประชาคม ประการสำคัญ การกระทำของนิสิตทั้ง 8 คนในกรณีนี้ ไม่ได้กระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หากแต่มุ่งผลักดันสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าดีต่อสังคมโดยรวม” จดหมายเปิดผนึกระบุ 

สำหรับนิสิตทั้ง 8 รายที่ถูก ดำเนินการสอบสวนการกระทำของสมาชิกสภานิสิตฯ จำนวน 8 คน ได้แก่ 
1. เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานสภานิสิต นิสิตคณะรัฐศาสตร์ 
2. ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ รองประธานสภานิสิต นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
3. ธรณ์เทพ มณีเจริญ สภานิสิตสามัญ นิสิตคณะรัฐศาสตร์
4. ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี สภานิสิตสามัญ นิสิตคณะรัฐศาสตร์
5. ชินวั���ร งามละมัย สภานิสิตสามัญ นิสิตคณะครุศาสตร์
6. ชยางกูร ธรรมอัน กรรมาธิการสภานิสิต นิสิตคณะรัฐศาสตร์
7. ปิยะธิดา พัชรศิรสิทธิ์ กรรมาธิการสภานิสิต นิสิตคณะรัฐศาสตร์
8. ฐาปกร แก้วลังกา กรรมาธิการสภานิสิต นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ นายเนติวิทย์ มีข้อหาเพิ่มเติมกรณีใช้สถานที่มหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาตในการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเดือดร้อนผู้ค้าบริเวณสวนหลวงสแควร์ สำหรับคำสั่งให้คณะกรรมการส่งเสริมวินัยสอบสวนนั้นลงนามโดย ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตฯ 

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มได้ที่นี่ 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เนติวิทย์ โดน 2 ข้อหา ใช้สถานที่โดยไม่รับอนุญาต และแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

คลิปเต็มสภานิสิตจุฬาฯ อย่าพลาดเบื้องหลังสตรีชุดดำทั้งห้ามถ่ายและแย่งกล้อง

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog