ไม่พบผลการค้นหา
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยัน ใช้ความละเอียดรอบคอบเสนอแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยจะนำข้อสรุปนี้ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์หน้า

กรรมการพิจารณาร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยัน ใช้ความละเอียดรอบคอบเสนอแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยจะนำข้อสรุปนี้ส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสัปดาห์หน้า
 
นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายบัตรทอง เปิดเผยว่า กรรมการฯ ไม่ได้แก้ไขประเด็นร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล และเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องไม่มีการร่วมจ่าย ณ จุดบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ป่วย แต่ในระยะยาวได้ตั้งคณะทำงานฯ เพื่อศึกษาเรื่องนี้

ส่วน 5 ประเด็นเห็นต่างของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ  กรรมการฯ ยอมรับว่า จำเป็นต้องแก้ไขบางประเด็น เช่น การแยกเงินเดือนบุคลากรสาธารณสุข ออกจากงบเหมาจ่ายรายหัว แต่การคิดคำนวณตัวเลขยังคงให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ดำเนินการเหมือนเดิม เพียงแต่ส่งตัวเลขนั้นมาให้ทางกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบริหารจัดการบุคลากร ให้กระจายไปในโรงพยาบาทุกระดับอย่างเหมาะสม

ขณะที่สัดส่วนกรรมการ สปสช. หรือ บอร์ด ทั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการ จำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการบอร์ดละ 2 คน แม้ภาคประชาชนจะไม่เห็นด้วย  ทั้งนี้ กรรมการฯ ยืนยัน นำข้อมูลจากทุกภาคส่วน มาพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสัปดาห์หน้า

ขณะที่ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ซึ่งติดตามผลการประชุมในครั้งนี้ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยข้อมูลความเห็นในการแก้ไขกฎหมายต่อสาธารณะ และสร้างกระบวนการที่เป็นกลาง โปร่งใส ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง แต่งตั้งคณะทำงานที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง และเป็นที่ยอมรับ คอยติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้
 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
182Article
76558Video
0Blog