ไม่พบผลการค้นหา
รัฐบาลไทย ยกเว้นวีซ่ารักษาพยาบาลกลุ่ม CLMV และจีน ตลอดจนขยายวีซ่าพำนักระยะยาวนำร่อง14 ประเทศ อยู่ยาวได้ 10 ปี

รัฐบาลไทย ยกเว้นวีซ่ารักษาพยาบาลกลุ่ม CLMV และจีน ตลอดจนขยายวีซ่าพำนักระยะยาวนำร่อง14 ประเทศ อยู่ยาวได้ 10 ปี

    
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า สำหรับหลักเกณฑ์ การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย แก่กลุ่มพำนักในระยะยาวหรือลองสเตย์วีซ่า ตามมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หรือ MEDICAL WELLNESS TOURISM จากเดิม 1 ปี ขยายเป็น 10 ปี โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี และสามารถต่อได้อีก 5 ปี ในเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน20ปี 
        
คุณสมบัติ จะต้องเป็นชาวต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป มีเงินฝากไม่ต่ำ 3 ล้านบาท หรือมีรายได้ต่อเดือน 1 แสนบาทขึ้นไป ต้องมีเอกสารประกันสุขภาพระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ในวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 1 พันดอลลาร์สหรัฐ ส่วนกรณีผู้ป่วยในไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 กรมธรรม์ต่อ 1 ปี ซึ่งผู้ขอวีซ่าประเภทนี้ต้องรายงานตัวทุก 90 วัน  บุคคลที่จะขอวีซ่าประเภทนี้ ระยะเริ่มแรกต้องเป็นนักท่องเที่ยว จาก14 ประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐฯ เยอรมนี  ญี่ปุ่น 

นอกจากนี้ ขยายวีซ่าสำหรับ การพำนักในราชอาณาจักรไทย เพื่อการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน 4 ราย ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน ขยายเวลาเป็น90 วัน จากเดิม 15-30วัน ตามมาตรการส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub เชื่อว่ามาตรดังกล่าวจะสร้างรายได้แก่ประเทศเพิ่มขึ้น
    
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายเวลาการพำนักในประเทศไทย แก่บุคคลทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อต้นปีที่ผ่าน และในการแถลงข่าววันนี้ ยังมีเอกอัครราชทูต และผู้แทนจากสถานทูต 14 ประเทศเข้าร่วมเป็นสักขีพยานด้วย 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog