ไม่พบผลการค้นหา
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ 'จักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์' ขึ้นมาเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. แทน 'กรณ์' ที่ขอลาออกจากสมาชิก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พ.ค. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายกรณ์ จาติกวณิช ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 7 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. บัดนี้ นายกรณ์ จาติกวณิช ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 2563 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายกรณ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับ นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 25 ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ แล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน 1 คน คือ นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :