ไม่พบผลการค้นหา
รองอธิบดีด้านกิจการนิสิต ยันให้เสรีภาพทำกิจกรรมการเมืองในมหาวิทยาลัย ส่วนนิสิตหญิงที่พยายามชักธงดำ อยู่ระหว่างการสอบวินัย ขณะที่ 'ผู้กองปูเค็ม' พร้อมศิษย์เก่าจุฬาฯ จี้ เร่งสอบสวนเอาผิด ชี้การชักธงดำ ทำลายเกียรติภูมิจุฬาฯ

อดีตศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราว 15 คน ในนาม "กลุ่มคนไทยผู้รักความถูกต้องดีงามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" นำโดยอดีตนิสิตคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 12 และร้อยเอกทรงกลด ชื่นชูผล หรือ 'ผู้กองปูเค็ม' รวมตัวกันใต้ตึกจามจุรี 3 เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยที่มีกรณีนิสิตหญิงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยายามชักผ้าสีดำขึ้นเสาธงหลังกิจกรรมแฟลชม็อบ เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา

การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการนัดหมายและประชาสัมพันธ์ผ่าน 'เพจเชียร์ลุง' ภายใต้ชื่อกิจกรรม "ชาวจุฬาฯ จะไม่ทน" โดยทางกลุ่มเห็นว่า กรณีนิสิตหญิงพยายามชักธงสีดำฯ เป็นการทำลายหรือเหยียบย่ำเกียรติภูมิจุฬาฯ พร้อมยื่นหนังสือต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านกิจการนิสิต เพื่อขอทราบผลการสอบสวนการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่ และเพื่อให้มีความชัดเจนว่าจุฬาฯมีกฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชักธงขึ้นสู่เสาธงอย่่างไร โดยขอทราบคำตอบเป็นทางการภายในวันที่ 13 มี.ค.นี้

เจ้าหน้าที่สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกและแจกคำชี้แจงพร้อมเอกสารขั้นตอนดำเนินการสอบสวนวินัยนิสิตแก่สื่อมวลชน กรณีนิสิตพยายามแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองด้วยธงสีดำ โดยระบุถึงการได้นำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงแล้ว และจะดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตต่อไป

เอกสารชี้เเจงระบุด้วยว่า ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงเสรีภาพในการแสดงออกและยินยอมให้นิสิตทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตลอดจนความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ละเมิดและเป็นการข่มเหงนิสิตหญิงคนดังกล่าว ซึ่งยังเป็นเยาวชนผู้จำเป็นต้องได้รับการกล่อมเกลาและความเข้าใจที่ดีจากสังคม

โดยหลังจากรับหนังสือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้แถลงข่าวและเปิดให้สื่อมวลชนสอบถามความคืบหน้าการสอบวินัยนิสิตหญิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร ได้ย้ำถึงคำชี้แจงของสำนักบริหารกิจการนิสิต ในกรณีนี้ว่าเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการ แล้วและจะทำการสืบสวนโดยอิงกับระเบียบของนิสิตว่าการกระทำดังกล่าวขัดระเบียบข้อใดหรือไม่ และต้องดำเนินการให้รอบคอบ โปร่งใส และไม่กำหนดกรอบเวลาที่จะแล้วเสร็จ สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการใช้เสาธง แต่ส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับงานทางการ และหากมีกิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับเสาธง ต้องเทียบเคียงกับระเบียบของนิสิตเป็นรายกรณีไป พร้อมกันนี้แสดงความห่วงใยนิสิตหญิงดังกล่าว ทั้งในด้านการถูก กล่าวหาและคุกคามสวัสดิภาพ โดยทางมหาวิทยาลัยพร้อมให้ความช่วยเหลือนิสิตทุกคน และให้เสรีภาพนิสิตในการทำกิจกรรมทางการเมือง ในมหาวิทยาลัยตามกรอบของกฎหมายและระเบียบมหาวิทยาลัย

ขณะที่รองศาสตราจารย์สุรเดช กล่าวว่าได้พูดคุยกับนิสิตหญิงคนดังกล่าวพบว่ามีความคิดเห็นและจุดยืนทางการเมืองของตัวเองที่น่าสนใจ และไม่พบความเชื่อมโยงว่าถูกครอบงำหรือมีอาจารย์อยู่เบื้องหลัง ตามที่มีกลุ่มบุคคลสื่อมวลชนบางสำนักตั้งข้อสังเกต โดยส่วนตัวได้แสดงความห่วงใยโดยเฉพาะด้านสวัสดิภาพ ต่อนิสิตหญิงคนดังกล่าวในฐานะอาจารย์กับลูกศิษย์ และได้ยืนยันถึงเสรีภาพในการทำกิจกรรม เพียงแต่การแสดงออกบางอย่างอาจต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน โดยเฉพาะที่อาจผิดระเบียบวินัยของนิสิต

อย่างไรก็ตาม 'กลุ่มผู้จัดงานจุฬาฯ รวมพล' เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่า เหตุการณ์พยายามชักธงดำขึ้นครึ่งเสา เกิดขึ้นในช่วงท้ายของกิจกรรมจุฬาฯ รวมพล หลังจากเคารพธงชาติร่วมกันภายในงานในเวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่ของจุฬาฯ ได้เชิญธงชาติลง และนำธงชาติออกไปตามปกติ เหลือเพียงเสาและเชือกที่ไม่มีธงชาติ ผู้กระทำจึงได้ผูกธงดำ และชักธงดำขึ้นเสาเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และไว้อาลัยให้แก่กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ต้องการแสดงออกว่าประชาชนหมดสิ้นความศรัทธาในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ชอบธรรม

ทั้งนี้ เมื่อชักธงดำถึงครึ่งเสาแล้ว พิธีกรในงาน ณ เวลานั้น จะอธิบายสาเหตุและจุดมุ่งหมายของการแสดงออกครั้งนี้ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ก่อนจะจุดเทียนและร้องเพลงร่วมกัน แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลับนำธงดำออกเสียก่อน ดังนั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้กระทำและคณะผู้จัดงานจึงมิได้ดูหมิ่นธงชาติไทยแต่อย่างใด

การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ธงดำในการไว้อาลัย เคยปรากฏมาก่อนแล้วทั้งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย และระดับสากล อย่างไรก็ตาม หากจะมีความผิดในกรณีนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมจุฬาฯ รวมพล ขอน้อมยอมรับผิดเรื่องการมิได้ขออนุญาตใช้เสาธงเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ และยินดีรับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยในความผิดดังกล่าว เพื่อแลกกับการสร้างพื้นที่เพื่อแสดงให้เห็นความอึดอัดคับข้องใจของประชาชน

https://scontent.fbkk12-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/88236424_116862673245243_7710881062842269696_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=110474&_nc_ohc=OS7QASBkP_0AX_Xwfnq&_nc_ht=scontent.fbkk12-3.fna&oh=2553cbce1f55fab0c8c887067909f9ef&oe=5E912A55