ไม่พบผลการค้นหา
ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย แจงปมโซเชียลแห่แชร์ข้อความ "ให้อำนาจ ส.ว. 25 คน ถอดถอน ส.ส. ได้" ชี้ตามหลักวิชา ม.82 ให้อำนาจส่งศาล รธน. ตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่ใช่การถอดถอน และทำข้ามสภาไม่ได้

ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ระบุถึงการเผยแพร่ข่าวในโลกโซเชียลมีเดีย กรณีอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยระบุว่า ตามที่มีการพูดว่า ส.ว. 25 คน มีอำนาจถอดถอน ส.ส. ได้ตาม ม.82 นี่เป็นอำนาจใหม่ที่บัญญัติขึ้น ผมเกรงว่าจะเป็นการทำให้หลายท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนไป เพราะในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้น จึงขออธิบายให้ทราบกันเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาดังนี้

1. กลไกการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (impeachment) แบบรัฐธรรมนูญ 40 และ 50 นั้น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่มีแล้ว

2. ม.82 ที่พูดๆ ถึงกันที่กำหนดให้ ส.ส. หรือ ส.ว.จำนวน 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกของแต่ละสภา เป็นที่มาของจำนวน ส.ว. 25 คน ที่พูดถึงกัน เป็นเรื่องของการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญ "ตรวจสอบคุณสมบัติ" ภายหลังการดำรงตำแหน่งแล้ว ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับ "การถอดถอนออกจากตำแหน่ง" ตามข้อ 1.

3. การตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 2. จะทำได้เฉพาะแต่กับสมาชิกของสภาตนเองเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบข้ามสภาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วย "การจัดกระบวนการภายในของสภาตนเอง" ซึ่งก็มีการบัญญัติไว้ชัดเจนใน ม.82 กล่าวคือ ส.ส.จะรวมชื่อกันยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้เฉพาะแต่สมาชิกภาพของเพื่อน ส.ส. ด้วยกันเอง ส่วน ส.ว.ก็เช่นเดียวกัน จะไม่สามารถมีกรณีที่ ส.ว. ยื่นตรวจสอบสมาชิกภาพของ ส.ส. ได้ ตามที่เข้าใจและแชร์กันในโลกออนไลน์

4. การตรวจสอบคุณสมบัติภายหลังการดำรงตำแหน่งของ ส.ส. และ ส.ว. ทำนองเดียวกับ ม.82 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีมานานแล้ว ฉบับปี 40 และ 50 ก็มี หาใช่เรื่องแปลกใหม่อะไร

อ่านเพิ่มเติม

พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ
0Article
0Video
0Blog