ไม่พบผลการค้นหา
ยกระดับมาตรฐานครัวไทยไปครัวโลก เมื่อกระทรวงแรงงานเตรียมผลักดันการติดดาวการันตีคุณภาพเชฟไทยไปตีตลาดโลก

ยกระดับมาตรฐานครัวไทยไปครัวโลก เมื่อกระทรวงแรงงานเตรียมผลักดันการติดดาวการันตีคุณภาพเชฟไทยไปตีตลาดโลก

รัฐบาลพยายามผลักดันยุทธศาสตร์ "ครัวไทยสู่ครัวโลก"มาหลายสมัย ล่าสุด นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ และมีความประสงค์จะเข้าสู่อาชีพผู้ประกอบอาหารไทยทั้งเชฟหรือกุ๊ก รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รวมทั้งเสริมศักยภาพการแข่งขันการขยายธุรกิจด้านอาหารไทยในตลาดต่างประเทศ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ และ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมติดดาวหกแฉกซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพซึ่งใช้เป็นหลักฐานการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วยจากข้อมูลเมื่อปี 2558 มีร้านอาหารไทยในต่างประเทศจำนวนกว่า 20,000 ร้านในทุกมวีปทั่วโลก ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการแนะนำเสน่ห์อาหารไทยให้โลกรู้จักอีกด้วย

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog