ไม่พบผลการค้นหา
คนกรุง เตรียมตัวใช้บัตร "แมงมุม" เชื่อมต่อการเดินทางทุกระบบ หลัง ขสมก. ลงนามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารพร้อมอุปกรณ์ (E- ticket) ในวันนี้ (15 มิ.ย.) นำร่องรถเมล์ ขสมก. 2,600 คัน 

คนกรุง เตรียมตัวใช้บัตร "แมงมุม" เชื่อมต่อการเดินทางทุกระบบ หลัง ขสมก. ลงนามสัญญาเช่าระบบบัตรโดยสารพร้อมอุปกรณ์ (E- ticket) ในวันนี้ (15 มิ.ย.) นำร่องรถเมล์ ขสมก. 2,600 คัน  

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กรรมการบริหารกิจการองค์การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า ขสมก. ได้ดำเนินโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E - ticket) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสรรหาบริษัทที่จะมาติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องอ่านบัตรและเครื่องเก็บค่าโดยสาร บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน โดยบริษัท ช ทวีจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการนำระบบดังกล่าวมาใช้บนรถโดยสารประจำทาง เป็นผู้ชนะการประกวดราคา  โดยวันนี้(15 มิ.ย.) จะจัดพิธีลงนามสัญญาเช่าระบบบัตร E - ticket ระหว่าง ขสมก. กับ บริษัท ช ทวี  

ทั้งนี้ การนำระบบบัตร E - ticket มาใช้บนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าโดยสารและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับพนักงานเก็บค่าโดยสาร โดยช่วงปีแรก พนักงานยังต้องทำหน้าที่แนะนำการใช้บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้โดยสาร จากนั้นในปีต่อไป จะปรับลดจำนวนพนักงานลง และจะปรับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น เช่น พนักงานขับรถ ซึ่งพิจารณาจากความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ไม่มีการให้ออกจากงาน  

ขณะที่ประชาชนผู้ใช้บริการ จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ด้วยการใช้บัตร E - ticket  ใบเดียวสำหรับเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ทุกระบบ  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าระบบซ้ำซ้อน  คาดว่าเมื่อ ขสมก. ติดตั้งระบบแล้วเสร็จ จะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะม��กยิ่งขึ้น 

กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ดำเนินการนำระบบตั๋วร่วม ในชื่อ “บัตรแมงมุม” มาใช้เชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร พร้อมกับตั้งสำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานกลางตั๋วร่วม และเร่งรัดให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเริ่มจากระบบรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ก่อน เพื่อรองรับการใช้บัตรผู้มีรายได้น้อย ของกระทรวงการคลัง 

 

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog