ไม่พบผลการค้นหา
การขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณฯ เมื่อกลางดึกวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความปิติโสมนัสให้กับปวงชนชาวไทยมากที่สุด นับแต่การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปย้อนชมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ในวันเริ่มต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 10

การขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรากรณฯ เมื่อกลางดึกวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความปิติโสมนัสให้กับปวงชนชาวไทยมากที่สุด นับแต่การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปย้อนชมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ในวันเริ่มต้นแผ่นดินรัชกาลที่ 10

พระราชดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการกราบบังทูลจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สร้างความปิติโสมนัสให้กับปวงชนชาวไทย ด้วยทรงมีพระราชประสงค์สนองพระราชปณิธานแห่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งปวง

การขึ้นทรงราชย์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เกิดขึ้นภายหลังการสวรรคตของ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ราว 49 วัน แม้ตามโบราณนิติประเพณี และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ระบุให้ราชอาณาจักรไม่สามารถวางเว้นองค์พระมหากษัตริย์เจ้าได้แม้แต่วินาทีเดียว หากด้วยพระราชประสงค์ในฐานะองค์รัชทายาท ณ ขณะนั้น ที่พระราชทานไว้ว่า ทรงต้องการร่วมทุกข์โศกกับปวงชนชาวไทย จนกว่าจะผ่านพระราชพิธีพระบรมศพไประยะหนึ่งก่อน  การทรงราชย์จะเว้นว่างไประยะหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุภายหลังผลัดแผ่นดินใหม่ว่า การเริ่มต้นรัชกาลใหม่มีผลต่อเนื่องตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทราเทพวรางกูร เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2495 เวลา 17.45 น. การประสูติกาลพระหน่อแห่งราชวงศ์จักรี ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลก เนื่องจากนับเป็นการประสูติ 'พระราชกุมารแห่งองค์พระมหากษัติย์ไทย' ในรอบ 59 ปี  นับแต่การประสูติของ สมเด็จฯเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ หรือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อปีพุทธศักราช 2436 

พระปรมาภิไธย  'วชิราลงกรณ'  มีความหมายว่า "ทรงเครื่องเพชรนิลจินดา" หรืออาจแปลว่า "อสุนีบาต"  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  ทรงตั้งถวาย มาจากคำว่า "วชิรญาณะ" พระนามฉายาขณะผนวชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ผนวกกับคำว่า "อลงกรณ์"Ž จากพระนามในพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  สถิตในพระราชอิศริยยศ 'สยามมกุฏราชกุมาร' นับแต่พระชนมพรรษาครบ 20 พรรษาบริบูรณ์  อันเป็นวัยบรรลุนิติภาวะ เมื่อปี 2515 ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นองค์รัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ ตามโบราณนิติประเพณี ตลอดจนค่านิยมของสังคมโลก 

ตลอด 64 ปีในฐานะ 'สมเด็จพระบรมราชโอรสพระองค์เดียว'  ของพระบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพิสูจน์ให้ปวงชนชาวไทยประจักษ์ว่า ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ตามพระบรมราชโองการและพระราชเสาวนีย์อยู่เป็นนิจ มิเพียงเท่านี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังประกอบพระราชกิจอีกน้อยใหญ่หลากหลายด้าน ทั้งการทหาร การบิน การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และการต่างประเทศ

การสนองพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อค่ำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายหลังพระราชพิธีปัญญาสมวาร 50 วัน พระบรมศพ ด้วยการทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญ จึงนับเหตุการณ์ที่สร้างความปลื้มปิติมากที่สุด ให้กับปวงชนชาวไทย  นับแต่อยู่ในภาวะโศกเศร้าจากการสวรรคตของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่ง และนับเป็นความหวังครั้งใหม่ ที่คนไทยจะได้พึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิศราชธรรม อีกสืบไป 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog