ไม่พบผลการค้นหา
รมว.แรงงาน เผย 'JOB EXPO' 3 วัน คนแห่สมัครงานกว่า 2 แสนคน พบ วิศวกร ติด 5 อันดับสมัครงานสูงสุด

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) แรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. 2563 ภาพรวมเป็นที่น่าพอน่าพอใจมาก โดยตลอด 3 วันที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานทั่วประเทศถึง 125,383 คน ในที่นี้เป็นผู้เดินทางมาร่วมงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 104,933 คน ร่วมงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 20,450 คน โดยกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา เป็นกลุ่มที่เยี่ยมชมงานมากที่สุด ซึ่งขณะนี้ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (Co Payment) จำนวน 260,000 อัตรา มีการรับแจ้งจากนายจ้างแล้ว 78,855 อัตรา จากนายจ้าง 1,048 ราย ยังคงมีอัตราว่างรอผู้สนใจอีก 181,145 อัตรา

ทั้งนี้ พบว่า การสมัครงานผ่านบูธนายจ้าง สถานประกอบการที่เปิดรับสมัครงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 143,066 ครั้ง สมัครผ่านเว็บไซต์ไทยมีงานทำ 81,412 ครั้ง ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ 3,351 คน

สำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.การผลิต 192,291 อัตรา 2. การตลาด, ประชาสัมพันธ์ 60,890 อัตรา 3. เสื้อผ้า, สิ่งทอ, ช่างแพทเทิร์น 32,625 อัตรา 4. กราฟฟิค, ออกแบบ, เขียนแบบ 32,024 อัตรา 5. ก่อสร้าง 30,307 อัตรา และอาชีพอื่นๆ 345,470 อัตรา

ส่วนตำแหน่งที่มีผู้สมัครงานสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1. ธุรการ, จัดการงานทั่วไป 10,709 ราย 2. การตลาด, ประชาสัมพันธ์ 10,074 ราย 3. บริการ, ผู้จัดการ 9,294 ราย 4. วิศวกร 7,242 ราย 5.การผลิต 6,968 ราย และอื่นๆ 37,125 ราย

ทั้งนี้ จากการพูดคุยสอบถามกับนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมงาน พบว่า ต้องการให้รัฐบาลและกระทรวงแรงงานจัดงานนี้ขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือน ก.ย. ซึ่งมีนักศึกษาจบใหม่ และต้องการให้จัดเป็นเวลา 5 วัน เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้มีเวลาในการเลือกสมัครงานเพิ่มขึ้น