ไม่พบผลการค้นหา
ราชทัณฑ์ แจงปล่อยตัวผู้ต้องขังเกือบ 8,000 ราย ดำเนินการตามเกณฑ์ทยอยปล่อยพักโทษ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 6 ต.ค. 2562-มี.ค. 2563 ย้ำไม่ใช่ปล่อยคราวเดียวทั้งหมด ยืนยันคัดกรองตามหลักเกณฑ์ถูกต้อง

สำนักข่าวไทย รายงาน พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า มีการปล่อยตัวผู้ต้องขังด้วยการพักการลงโทษจริงตามข่าวที่ปรากฏ แต่ไม่ใช่การปล่อยในคราวเดียวถึง 8,000 คน เป็นการปล่อยการพักการลงโทษรวม 6 เดือน รวมทั้งสิ้น 7,890 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เดือน ต.ค. 2562 ปล่อยจำนวน 1,261 คน
  • เดือน พ.ย. 2562 จำนวน 1,167 คน
  • เดือน ธ.ค. 2562 จำนวน 1,317 คน
  • เดือน ม.ค. 2563 จำนวน 1,377
  • เดือน ก.พ. 2563 จำนวน 903 คน
  • เดือน มี.ค. 2563 จำนวน 1,865 คน

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวต่อว่า การปล่อยผู้ต้องขังต้องมีการคัดกรอง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ ต้องมีความประพฤติดีเยี่ยมจึงจะได้รับการพิจารณา ในส่วนที่ 2 ของการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คือต้องรับโทษมาแล้ว 1ใน 3 ของกำหนดโทษ และต้องเป็นผู้ที่ชราภาพมีอายุ 70 ปีขึ้นไป มีอาการเจ็บป่วยหรือพิการจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีการทำแบบประเมินการช่วยเหลือตนเอง ว่าหมดความสามารถและไม่มีแนวโน้มในการกระทำผิดซ้ำ ถึงได้รับการอนุมัติ 

อย่างไรก็ตาม การปล่อยต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด โดยก่อนปล่อยตัวต้องมีญาติมาเซ็นอุปการะดูแลและเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจนกว่าจะสิ้นสุดตามกำหนดโทษ แต่หากยังกระทำผิดซ้ำ หรือ ผิดเงื่อนไขจะถูกเพิกถอนการพักการลงโทษ และนำตัวกลับเข้ามารับโทษในเรือนจำตามโทษที่เหลือต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง