ไม่พบผลการค้นหา
ครม.เคาะวันโอนเงิน 2,000 บาท โครงการเราชนะ-ม.33 ส่วนคนละครึ่งเฟส 3 รอไปก่อน

วันที่ 11 พ.ค. อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มวงเงินสิทธิตามช่องทางที่เคยได้รับของประชาชนแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเงินเพิ่มจำนวน 2,000 บาทต่อคน แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

โดยประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท รอบแรกวันที่ 21 พ.ค. 64 และรับเงินโอนจำนวน 1,000 บาท อีกครั้งในวันที่ 28 พ.ค. 64

สำหรับประชาชนกลุ่มที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท รอบแรกในวันที่ 20 พ.ค. 2564 และ อีก 1,000 บาท ในวันที่ 27 พ.ค.2564 ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,028 ล้านบาท

สำหรับโครงการ ม33 เรารักกัน จะได้รับเงินจำนวน 2,000 บาทต่อคนเช่นกัน โดยจะได้รับเงิน 1,000 บาท ครั้งแรกในวันที่ 24 พ.ค. 64 และอีก 1,000 บาทในวันที่ 31 พ.ค. 64 นี้

ส่วนโครงการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กระทรวงการคลังจะเสนอเพื่อให้ ครม.พิจารณาในระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง