ไม่พบผลการค้นหา
สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชีเพื่อรองรับประกาศของ ป.ป.ช. ในการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐกับเอกชน

สภาวิชาชีพบัญชีเตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชีเพื่อรองรับประกาศของ ป.ป.ช. ในการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างภาครัฐกับเอกชน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการฮั้วประมูล

 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมป์ จัดงาน "เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชี ครั้งที่4 เกี่ยวกับ"หลักเกณท์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับของโครงการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554" โดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐที่มีมูลค่าของสัญญา 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องยื่นบัญชีรายการรับจ่ายเป็น"รายสัญญา"จากเดิมที่กำหนดวงเงินที่5แสนบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมานางปริศนา ประหารข้าศึก ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มั่นใจว่า การจัดงานเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเข้าใจในประกาศฉบับใหม่ของ ป.ป.ช.ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา มีการรวบรวมข้อกังวลของนักบัญชีกับข้อบังคับใหม่ รวมไว้ที่สภาวิชาชีพบัญชี และสภาวิชาชีพได้เสนอไปยัง ป.ป.ช.ให้ปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 

สำหรับการจัดทำบัญชีตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ ป.ป.ช.ครั้งนี้ ได้กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการทำบัญชีในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไว้ที่2ล้านบาท ซึ่งภาคเอกชนจะต้องมอบหมายให้ผู้ทำบัญชีเป็นผู้จัดทำ จากเดิมที่ภาคเอกชนสามารถจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีได้ด้วยตัวเอง 

 

Produced by VoiceTV

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog