ไม่พบผลการค้นหา
คุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลเรื่องพัฒนาการของลูกในวัยแรกเริ่มว่าจะโตอย่างเหมาะสมกับเวลาหรือไม่ โดยเฉพาะช่วงการเริ่มเดินหรือการเริ่มพูด ล่าสุดผลการศึกษาจากสหราชอาณาจักรพบว่า เด็กที่เดินได้เร็วกว่าในช่วงอายุ 18 เดือนมีแนวโน้มที่จะมีกระดูกที่แข็งแรงกว่าในตอนวัยเจริญพันธุ์

คุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลเรื่องพัฒนาการของลูกในวัยแรกเริ่มว่าจะโตอย่างเหมาะสมกับเวลาหรือไม่ โดยเฉพาะช่วงการเริ่มเดินหรือการเริ่มพูด ล่าสุดผลการศึกษาจากสหราชอาณาจักรพบว่า เด็กที่เดินได้เร็วกว่าในช่วงอายุ 18 เดือนมีแนวโน้มที่จะมีกระดูกที่แข็งแรงกว่าในตอนวัยเจริญพันธุ์ 

ผลวิจัยนี้จัดทำโดยนักวิจัยจาก Manchester Metropolitan University และ the University of Bristol ซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็กที่เข้าร่วมวิจัย 2,327 คน เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการในการเจริญเติบโตในช่วงแรกของชีวิต 

โดยพบว่าพัฒนาการในช่วง 18 เดือนแรกของเด็กที่สามารถเดิน วิ่ง หรือกระโดดได้เร็ว จะมีความแข็งแรงของสะโพกและกระดูกหน้าแข้งที่มากกว่า เมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในอายุ 17-18 ปี และลักษณะดังกล่าว พบมากในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 

นักวิจัยเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงขึ้นในเด็กที่เริ่มเดินเร็ว เนื่องมาจากการทำงานของกระดูกในช่วงแรกของชีวิตที่เด็กมักจะวิ่งเล่นและขยับตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระดูกส่วนนี้แข็งแรงขึ้นนั่นเอง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับทฤษฎีอื่นๆ ที่เคยมีการพูดถึงกันก่อนหน้านี้ ว่าพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 18 เดือน มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของร่างกายในช่วงวัยเจริญพันธุ์

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog