ไม่พบผลการค้นหา
ค่านิยมการมีคู่ครองหลายคนถูกนำมาพูดถึงมากขึ้นอีกครั้งในโลกตะวันตก หลังมีซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องนี้ หากมองย้อนกลับมาดูสังคมไทยจะพบว่าค่านิยมนี้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วย จึงมีการตั้งคำถามว่า ถ้าคนเหล่านี้สมัครใจและความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียม ก็ควรมีสิทธิ์ทำได้หรือไม่

ค่านิยมการมีคู่ครองหลายคนถูกนำมาพูดถึงมากขึ้นอีกครั้งในโลกตะวันตก หลังมีซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องนี้ หากมองย้อนกลับมาดูสังคมไทยจะพบว่าค่านิยมนี้ฝังรากลึกในสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วย จึงมีการตั้งคำถามว่า ถ้าคนเหล่านี้สมัครใจและความสัมพันธ์เป็นไปอย่างเท่าเทียม ก็ควรมีสิทธิ์ทำได้หรือไม่ 

เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ศาลสูงมลรัฐยูทาห์ของสหรัฐฯ เพิ่งกลับคำตัดสินให้การมีคู่ครองหลายคนหรือ polygamy เป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกครั้ง ท่ามกลางการถกเถียงในสังคมอเมริกันมากขึ้นนับตั้งแต่มีซีรีส์เรื่อง Big Love และรายการเรียลลิตี้ชื่อ Sister Wives ว่ารัฐควรอนุญาตให้ครอบครัวที่มีคู่ครองหลายคนเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือไม่

เมื่อย้อนมองสังคมไทย ผ่านสื่อเพื่อความบันเทิงอย่างวรรณคดีไทย จะเห็นว่าค่านิยมการมีคู่ครองหลายคนก็มีอยู่ในหลายเรื่องทั้งลิลิตพระลอ ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี และแม้ไทยจะได้รับแนวคิดการมีคู่ครองเพียงคนเดียวหรือ monogamy จากตะวันตก จนมีแนวคิดรักแท้รักเดียวอยู่ในวรรณกรรมยุคใหม่มากขึ้น แต่ค่านิยมการมีคู่ครองหลายคนของผู้ชายก็ยังถูกมองว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ชายที่มีบารมี

ความเป็นไปได้หนึ่งอาจเป็นเพราะไทยเพิ่งเปลี่ยนให้การมีคู่ครองหลายคนเป็นเรื่องผิดกฎหมายในช่วงรัชกาลที่ 6 เพียงเพื่อให้ชาติตะวันตกมองว่าเป็นประเทศเจริญแล้วเท่านั้น จนกระทั่งรัฐเริ่มเห็นความสำคัญของการจำกัดจำนวนเครือญาติ ที่อาจใช้เป็นเครื่องมือการต่อรองอำนาจ แต่ค่านิยมเดิมก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในสังคม

อย่างไรก็ตาม สื่อบันเทิงของโลกตะวันตกสมัยใหม่ก็เริ่มทำให้หลายคนกลับมาตั้งคำถามว่า ความรักและความสัมพันธ์มีรูปแบบตายตัวเพียงอย่างเดียวหรือไม่ หรือหากคนมากกว่า 2 คนสามารถบริหารจัดการให้ผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ทั้งหมดมีความเท่าเทียมกันได้จะเป็นผลเสียต่อสังคมและเยาวชนจริงหรือไม่

อีกประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา นอกจากความเท่าเทียมระหว่างคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้ว ก็คือทัศนคติของคนในสังคมว่า หากคนยอมรับการมีคู่ครองหลายคนของผู้ชายได้ แล้วผู้หญิงที่มีคู่ครองหลายคนจะได้รับการยอมรับเท่าผู้ชายหรือไม่ หรือหากกลุ่มหลากหลายทางเพศเลือกจะมีคู่ครองมากกว่า 1 คน พวกเขาจะถูกเหยียดหยามกว่าคนกลุ่มอื่นหรือไม่

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog