ไม่พบผลการค้นหา
สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ก่อสร้างมาครบ 103 ปีแล้ว โดยยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 6

สถานีรถไฟกันตัง สถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ก่อสร้างมาครบ 103 ปีแล้ว โดยยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 6  
    
สถานีรถไฟกันตัง จังหวัดตรัง ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ของอาคารไม้ ชั้นเดียว สีเหลืองสลับน้ำตาล  ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6  แม้ปีนี้(59) จะอายุ 103 ปีแล้ว แต่ก็ยังอนุรักษ์ข้าวของในสมัยนั้นไว้ และสถานีแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากรด้วย  แต่ละวัน จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด เข้าเยี่ยมชม ถ่ายรูปตามจุดต่างๆ โดยรอบ ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 คน 
        
สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นสถานีรถไฟสายสำคัญสายหนึ่ง เนื่องด้วยอำเภอกันตัง ในอดีต เป็นท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าที่มีความเจริญทางการค้า มีรถไฟขนส่งสินค้ามาลงเรือที่ท่าเทียบเรือกันตังไปยังท่าเทียบเรือปีนัง และท่าเทียบเรือประเทศสิงคโปร์ทุกวันนี้ ยังมีรถไฟสายกรุงเทพ-กันตัง และสายกันตัง-กรุงเทพให้บริการทุกวัน          

เมื่อวานนี้ 1 เมษายน เป็นวันครบรอบ 103 ปีการก่อตั้งสถานีรถไฟกันตัง มีการทำบุญ และฉลองที่สถานีรถไฟสะอาดเป็นอันดับที่ 1 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย                                 
     
 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog