ไม่พบผลการค้นหา
คำต่อคำปาฐกถา ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในงาน 'สนทนาเป็นการส่วน ตัวกับทักษิณ ชินวัตร' ณ สถาบันนโยบายโลกมหานครนิวยอร์ก ย้ำในช่วงแห่งความเปลี่ยนแปลงและระยะเปลี่ยนผ่านนี้ ประเทศไทยต้องประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเสีย ใหม่ และสรรหาวิถีทางที่สมเหตุสมผลเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและพลวัตรทางเศรษฐกิจ ผมเพียงแค่นํา เสนอถึงวิธีคิดและพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

คำต่อคำปาฐกถา ดร.ทักษิณ ชินวัตร  ในงาน 'สนทนาเป็นการส่วน ตัวกับทักษิณ ชินวัตร' ณ สถาบันนโยบายโลกมหานครนิวยอร์ก ย้ำในช่วงแห่งความเปลี่ยนแปลงและระยะเปลี่ยนผ่านนี้ ประเทศไทยต้องประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเสีย ใหม่ และสรรหาวิถีทางที่สมเหตุสมผลเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและพลวัตรทางเศรษฐกิจ ผมเพียงแค่นํา เสนอถึงวิธีคิดและพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

 

ปาฐกถา ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในงาน “สนทนาเป็นการส่วน ตัวกับทักษิณ ชินวัตร” (Thaksin Shinawatra in Private Discussion)ณ สถ...

โพสต์โดย Oak Panthongtae Shinawatra บน 9 มีนาคม 2016

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog