ไม่พบผลการค้นหา
หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไม่อนุญาตให้คณะนักเขียนแสงสำนึก จัดกิจกรรมแขวนเสรีภาพ

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไม่อนุญาตให้คณะนักเขียนแสงสำนึก จัดกิจกรรมแขวนเสรีภาพ ในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งเป็นงานเสวนาทางวิชาการและกิจกรรมแสดงความเห็นคิดเกี่ยวกับเสรีภาพในสังคมไทย

 

คณะนักเขียนแสงสำนึก ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม แขวนเสรีภาพ ในวันอาทิตย์นี้ (18 มี.ค.55) ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ว่าคณะผู้บริหารไม่อนุญาตให้จัดงานดังกล่าวแล้ว แม้ก่อนหน้านี้ จะมีการขออนุญาตใช้สถานที่ตามขั้นตอน ไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และได้รับอนุญาตแล้ว จนมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจไปร่วมงาน

 

โดยรายละเอียดของงานนี้ คณะผู้จัดงาน กำหนดให้เป็นกิจกรรมการแสดงออกทางศิลปะและวิชาการเพื่อเสรีภาพครั้งที่ 1  ใช้ชื่องานว่า แขวนเสรีภาพ ซึ่งจะมีทั้งการฉายภาพยนตร์ ปาฐกถา และการบรรยายทางวิชาการ  เช่น การปาฐกถาว่าด้วยอำนาจพุทธ ผี เทวดา แต่โบราณ  โดยนายสุจิตต์ วงษ์เทศ


การบรรยายายวิชาการเรื่อง  “สิทธิ เสรีภาพ และ สามัญสำนึกในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ” โดยปราบดา หยุ่น การบรรยายหัวข้อ " สิทธิ เสรีภาพ บนความสับสนปนเป ก่อน-เป็น-หลัง สมัยใหม่ "  โดยอาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตรและหัวข้อ  “หลักความรับผิด และจิตวิญญาณแห่งกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” โดยอาจารย์ปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่งในนักวิชาการคณะนิติราษฎร์   


นอกจากนี้ ยังมีการวิวาทะหัวข้อ หลักเอกสิทธิ์ของรัฏฐาธิปัตย์  อภิปราย โดย อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งเบื้องต้น คณะผู้จัดงานกำลังเจรจากับคณะผู้บริหารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน


ทั้งนี้ เมื่อข่าวนี้ ได้รับการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีนี้แล้ว เช่นอาจารย์เกษียณ  เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่แสดงความคิดเห็นเป็นบทกวี ผ่านเฟซบุ๊กว่า  " หากหอศิลป์สิ้นสมองจะมองต่าง ถึงร้อยพันข้ออ้างก็เหลวไหล ล้อมรั้วรอบขอบชิดปิดหัวใจ จะเหลือศิลป์ที่ไหนในหอคอย "  

 

Produced by VoiceTV

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog