ไม่พบผลการค้นหา
คณะกรรมการเยียวยาเหยื่อใต้ มีมติเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรือเซะ สะบ้าย้อย ตากใบ ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท โดยเตรียมนำเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ในอีก 1 สัปดาห์

คณะกรรมการเยียวยาเหยื่อใต้ มีมติเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรือเซะ สะบ้าย้อย ตากใบ ไม่เกิน 7.5 ล้านบาท โดยเตรียมนำเสนอที่ประชุม คณะรัฐมนตรี ในอีก 1 สัปดาห์

 

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยผลการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ สืบเนื่องจากความไม่สงบชายแดนภาคใต้ โดยที่ประชุม มีมติให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบ จากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละไม่เกิน 7,500,000 บาท เทียบเท่ากรณีทางการเมือง โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย เหตุการณ์ที่ 28 เมษายน 47 กรณีมัสยิดกรือเซะ และสะบ้าย้อย กลุ่มที่สอง เหตุการณ์ตากใบ และไอร์ปาแย กลุ่มที่สาม กรณีสูญหาย โดยถูกบังคับหรือทรมาน และกลุ่มที่สี่ คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อื่นๆ โดยทาง ศอ.บต. จะเร่งนำเรื่องเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีภายใน 1 สัปดาห์ และคาดว่าจะสามารถจะดำเนินการเยียวยาได้ ภายใน 1-2 เดือน ใกล้เคียงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง

 

สำหรับจำนวนผู้ที่ได้รับการเยียวยานั้น ยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนออกมา ส่วนกรณีชาวบ้าน 4 ราย ในพื้นที่ปัตตานี ที่ถูกยิงเสียชีวิต หากตรวจสอบแล้วว่า เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ก็เข้าข่ายที่จะได้รับการเยียวยา 7,500,000 บาท เช่นเดียวกัน

 

Produced by VoiceTV

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog