ไม่พบผลการค้นหา
เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่โดยสารเรือด่วนคลองแสนแสบ เมื่อรัฐบาลเอาจริงในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยการทุ่มงบประมาณมากถึง 7,000 ล้านบาท ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง

เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่โดยสารเรือด่วนคลองแสนแสบ เมื่อรัฐบาลเอาจริงในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ด้วยการทุ่มงบประมาณมากถึง 7,000 ล้านบาท ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง
    
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้บริการเรือโดยสารของประชาชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ริม 2 ฝั่งคลองซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยจะใช้งบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาท 
    
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการโครงการนี้ ส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาก่อสร้างโรงบำบัดน้ำระบบรวมน้ำ และเขื่อนในบางจุด แต่ส่วนงานที่กระทรวงคมนาคมจะต้องรับผิดชอบ กรมเจ้าท่าจะเป็นผู้ดูแลโครงการ ซึ่งจะใช้งบประมาณ 75 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพบริการของท่าเรือทั้ง 28 แห่ง ในคลองแสนแสบรวมถึงลงพื้นที่ตรวจวัดเสียงของเครื่องยนต์เรือลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ตลอดแนวลำคลอง 

อีกทั้งจะติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเรือโดยสารได้รับความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น

 

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog