ไม่พบผลการค้นหา
กระทรวงคมนาคม ตกลงให้ รฟม.ดำเนินการก่อสร้าง และ กทม.เป็นผู้เดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 2 เส้นทาง คาดจะทำให้การเดินรถเร็วขึ้น

กระทรวงคมนาคม ตกลงให้ รฟม.ดำเนินการก่อสร้าง และ กทม.เป็นผู้เดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้ง 2 เส้นทาง คาดจะทำให้การเดินรถเร็วขึ้น ทั้งช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ปี 2560 และช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ในปี 2562  

ความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ล่าสุด กระทรวงคมนาคมได้ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ดูแลการก่อสร้างทั้ง 2 ช่วง คือ หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ส่วนกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. จะทำหน้าที่เดินรถและรับผิดชอบทรัพย์สิน หนี้สิน ภาระผูกพันหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งดำเนินตามนโยบายรัฐบาล ทั้งเรื่องราคาและระบบตั๋วร่วม

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม รฟม. และ กทม. จะไปจัดทำแผนร่วมกันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร. คาดว่าแนวทางนี้ จะทำให้ กทม. เปิดเดินรถได้เร็วขึ้นหลังการก่อสร้างช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ คืบหน้ากว่าร้อยละ 60 และจะก่อสร้างเสร็จในปี 2560 ส่วนช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  จะแล้วเสร็จในปี 2562   

ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคมนี้ รฟม.จะเริ่มปิดการจราจรตลอดแนวถนนพหลโยธิน จากบริเวณหมอชิต - คูคต ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร เพื่อเปิดทางให้ผู้รับเหมาก่อสร้างช่วงดังกล่าวตั้งแต่ 22.00 - 05.00 น. เป็นเวลา 4 ปี  เริ่มจากการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ก่อนเริ่มงานโยธา หากใช้เครื่องมือขนาดเบาให้ปิดฝั่งละครึ่งเลน แต่หากเป็นเครื่องมือใหญ่ อาทิ ตัวขุดเจาะวางฐานราก จะปิด 1 ช่องจราจร

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog