ไม่พบผลการค้นหา
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด ในการสอบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด ในการสอบแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558
    
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดเผยว่า ในปีนี้มีผู้สมัครแอดมิชชั่นทั้งสิ้น 124,648 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 91,813 คน จากจำนวนรับทั้งสิ้น 151,838 คน ดังนั้นจึงยังมีที่นั่งว่างเหลืออีกจำนวนมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเปิดรับสมัครอีกครั้ง ขอให้ผู้ที่พลาดจากแอดมิชชั่นกลาง คอยติดตามการประกาศจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ส่วนคณะสาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยจะประกาศผลแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา ผ่านทางเว็บไซต์ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.aupt.or.th และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13 แห่ง 

จากนั้น ขอให้นักเรียนที่ผ่านการสอบ เดินทางไปสอบสัมภาษณ์ ให้ตรงกับวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog