ไม่พบผลการค้นหา
ประธานสภาฯ เผยเหตุสภากำหนดวันถกร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี64 วาระแรก 1-2 ก.ค.นี้ ต้องให้เวลา ส.ส. ศึกษาเอกสารก่อน พร้อมขยายเวลาอภิปรายเพิ่มอีก 1 วัน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า เดิมรัฐบาลมีความประสงค์ที่จะขอให้มีการประชุมในวันที่ 24-25 มิ.ย. นี้ แต่ตนเห็นว่าร่างกฎหมายงบประมาณปี 2564 มีเอกสารที่ ส.ส. ต้องพิจารณาเป็นจำนวนมาก สมาชิกจึงอาจมีเวลาศึกษาเอกสารไม่เพียงพอ เพราะปกติ ส.ส. ฝ่ายค้านจะอภิปรายกันเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ตนจึงได้มอบหมายให้นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หารือร่วมกับ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ว่าจะสามารถปรับเวลาขยายเวลาออกการพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี 2564 ออกไปได้หรือไม่ เพราะเดิมเป็นปฏิทินของสำนักงบประมาณ จะเริ่มนับตามกำหนดเวลา 105 วัน ตั้งแต่วันที่รัฐบาลส่งเอกสารมาที่สภาฯ ซึ่งเดิมทุกฝ่ายได้มีข้อสรุปร่วมกันกำหนดการพิจารณาร่างกฎหมายงบปี 2564 ไว้เป็นวันที่ 30 มิ.ย. 2563 แต่เมื่อวานนี้ (17 มิ.ย. 63) ทางรัฐบาลได้แจ้งมายังสภาฯ ว่าขอให้เริ่มประชุมในวันที่ 1 ก.ค.2563 ซึ่งเบื้องต้นทางสภาฯ จึงได้กำหนดกรอบเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายงบปี 2564 ไว้ 2 วัน คือวันที่ 1-2 ก.ค. 63 แต่หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จก็อาจจะเพิ่มเป็นวันที่ 3 ก.ค.63 อีก 1 วันได้ 

ส่วนจะขยายเวลาให้มากกว่า 3 วัน ได้อีกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็นตามสถานการณ์ โดยเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้หารือร่วมกับวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านอีกครั้งเพื่อกำหนดกรอบเวลาการพิจารณาที่ชัดเจน โดยทั้ง 2 ฝ่ายต้องบริหารจัดการเวลากันเอง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง