ไม่พบผลการค้นหา
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศขับเคลื่อน 'ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง'

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกาศขับเคลื่อน 'ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง'

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ กพฐ. ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 2558-2560 โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทั่วไป ต้องผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกแห่ง และให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาครบทุกจังหวัดในปี 2558 และครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขตภายในปี 2560 

ปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่เรียกว่า 'สถานศึกษาพอเพียง' จำนวน 14,602 แห่ง และมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 39 แห่ง

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog