ไม่พบผลการค้นหา
เกย์ กระเทย เลสเบียน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องผิดแปลกอีกต่อไป
Future is ours  ประจำวันที่  26 กันยายน 2557
 
เกย์ กระเทย เลสเบียน กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องผิดแปลกอีกต่อไป แต่สำหรับโลกอนาคต ความหลากหลายทางเพศไม่ได้หยุดอยู่แค่การยอมรับกลุ่มเพศที่สาม แต่คือการสลายกรอบคิดเรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศลงไปอย่างสิ้นเชิง ภายใต้แนวคิดของ "เควียร์" 
 
เกย์ เลสเบียน ตุ๊ด กระเทย ทอม ดี้ เชอรี ไบ อดัม ทุกวันนี้มีคำศัพท์มากมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อใช้เรียกบุคคลที่แสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศตามชาติกำเนิด หรือชอบเพศที่มีความซับซ้อนกว่าหญิงแท้ชายแท้ การที่คนรุ่นใหม่พยายามหาคำศัพท์เฉพาะเจาะจงเรียกพวกเขา และอธิบายความสลับซับซ้อนในการแสดงออกและรสนิยมทางเพศของเพศทางเลือกเหล่านี้ อาจจะถูกมองว่าเป็นการให้เกียรติ ยอมรับในการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้ รวมถึงพยายามทำความเข้าใจ ปรับทัศนคติของคนในสังคมให้เห็นว่านิยามของเพศในยุคใหม่ ไม่ได้จำกัดอยู่ที่หญิงและชายอีกต่อไป
 
การจำแนกแยกย่อยเพศและรสนิยมทางเพศอย่างละเอียดสลับซับซ้อน อาจจะได้ผลดีในแง่ของการสร้างค่านิยมที่ว่าเพศทางเลือกไม่ใช่เรื่องผิดปกติ วิปริตผิดเพี้ยนในสังคม แต่ในอีกแง่หนึ่ง การแยกย่อยแบบนี้ทำให้เกิดปัญหาสับสนและเหยียดหยามกันเองระหว่างกลุ่มเพศทางเลือก เช่นกระเทยเกลียดไบ เพราะเป็นพวกโลเล ไม่มีจุดยืน หรือเลสเบียนเกลียดทอมกับดี้ เกย์เกลียดตุ๊ดกระเทย ในฐานะเป็นเพศทางเลือกที่ยังยึดติดกับกรอบค่านิยมและบทบาทแบบชายกับหญิง ปัญหานี้ทำให้กลุ่มรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ พยายามผลักดันให้มีการยุติการแยกย่อยเพศสภาวะต่างๆ แล้วแทนที่ด้วยคำที่กินความหมายครอบคลุมถึงความเลื่อนไหลยืดหยุ่นทางเพศโดยไม่ตั้งธงหรือจำกัดกรอบ นั่นก็คือ "เควียร์"
 
ความหมายตรงตัวของ queer คือแปลกประหลาด ไม่เป็นไปตามค่านิยมปกติ ซึ่งสื่อถึงนัยะทางลบ แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980s นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางเพศ เริ่มใช้คำนี้ในเชิงบวก เพื่ออธิบายถึงกลุ่มเพศทางเลือกโดยรวม สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างกลุ่มคนที่ถูกกีดกันว่าเป็นคน "ผิดปกติ" ในสังคม คำว่าเควียร์ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการรวมพลังของชาวเพศทางเลือกทั้งหมด ในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกับชายรักหญิง ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพียงหนึ่งเดียวของสังคมมาโดยตลอด 
 
จุดเด่นของคำว่าเควียร์ ก็คือการไม่จำกัดกรอบทัศนคติทางเพศใดๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดรับกับความเปิดกว้างในการแสดงออกทางเพศและรสนิยมทางเพศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมยุคใหม่ เควียร์ไม่ได้หมายรวมถึงเกย์ กระเทย เลสเบียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีรสนิยมทางเพศหลากหลาย เปลี่ยนไปมา หรือไม่ต้องการจำกัดตัวเองอยู่ภายใต้กรอบใดกรอบหนึ่งของความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักถูกมองเป็นตัวประหลาดหรือแปลกแยก แม้แต่กับในกลุ่มเพศทางเลือกด้วยกัน
 
ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น เควียร์ ยังถูกขยายจากการเป็นคำจำกัดความทางเพศ มาเป็นคำอธิบายแนวคิดทางการเมืองด้วย เช่นคนที่บอกว่าตนเองเป็นเควียร์ อาจเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิง หรือหญิงที่ชอบชาย แต่มีแนวคิดเปิดกว้างต่อเพศทางเลือก และเห็นว่าคนกลุ่มนี้สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม โดยไม่มีการอคติหรือแบ่งแยก นอกจากนี้ เควียร์ ยังขยายวงออกไปรวมถึงศิลปะเควียร์ เพลงเควียร์ หรือแม้แต่ทฤษฎีเศรษฐกิจแบบเควียร์ที่ไม่ยึดติดกับกรอบแนวคิดหลัก หรือค่านิยมหลักที่ยึดถือกันทั่วไป และให้คุณค่ากับกลุ่มที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ละเลย หรือถูกมองเป็นชนชั้นล่างของสังคมได้อีกด้วย
 
เรียกได้ว่าสำหรับโลกแห่งอนาคต ที่คนทั่วไปเริ่มมีหัวคิดแบบไร้กรอบ ไร้ขีดจำกัด แหวกวงล้อมของค่านิยมดั้งเดิม ทั้งเพศ ศาสนา และทฤษฎีที่เคยเป็นที่ยอมรับในอดีต เควียร์ ไม่ใช่แค่การยอมรับในความแตกต่างหากหลายทางเพศเท่านั้น แต่หมายถึงการยอมรับในความเป็นปัจเจกอันหลากหลายและมีคุณค่าในรูปแบบที่ไม่ต้องเหมือนใคร
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog