ไม่พบผลการค้นหา
เยาวราชหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยามเช้าและยามดึก เสน่ห์ของเยาวราชอย่างหนึ่งนอกจากมีชื่อเสียงด้านถนนทองคำแล้วก็ยังมีร้านอาหารอร่อยๆที่คอยเปิดบริการทั้งคืน สิ่งหนึ่งที่ผู้คนมาที่เยาวราชก็คือ มาไหว้พร
เยาวราชหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งยามเช้าและยามดึก เสน่ห์ของเยาวราชอย่างหนึ่งนอกจากมีชื่อเสียงด้านถนนทองคำแล้วก็ยังมีร้านอาหารอร่อยๆที่คอยเปิดบริการทั้งคืน สิ่งหนึ่งที่ผู้คนมาที่เยาวราชก็คือ มาไหว้พระขอเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน หนึ่งในสถานที่ที่แนะนำคือ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ของมูลนิธิเทียนฟ้า
 
มูลนิธิเทียนฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื้อ พ.ศ. 2445 เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย โดยการรวมตัวของกลุ่มชาวจีน 5 ภาษา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้ที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้งการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีนภายใน มูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพของ เจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน ซึ่งชาวพุทธนิกายมหายาน ได้ให้ความเคารพนับถือต่อพระโพธิสัตว์นอกเหนือจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเชื่อว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้ว เพียงแต่ยังไม่เข้าสู่พุทธภูมิ จนกว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเสียก่อน ในบรรดาพระโพธิสัตว์ ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากพระองค์หนึ่งก็คือ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า กวนซีอิมหรือกวนอิมผู่สัก ชึ่งแปลว่า  พระโพธิสัตว์ผู้รู้ความจริงแห่งโลก (เงี่ยหูฟังเสียงโลก) 
 
เจ้าแม่กวนอิม องค์นี้เป็นไม้แกะสลัก ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง สันนิฐานได้ว่าสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาณ 800-900 ปีที่ผ่านมา ได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานที่บริเวณ มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา
 
 
ช่วงเวลาที่ถือว่าคนไทยเชื้อสายจีนจะมาสักการะขอพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพิเศษเนื่องวันสำคัญของพระองค์ปีละ 3 วันด้วยกันได้แก่
 
1.วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม (วันที่ 19 เดือน 2 ตามปฏิทินจีน)  
ปี 2557 ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม 2557
 
2.วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม (วันที่ 19 เดือน 6 ตามปฏิทินจีน) 
ปี 2557 ตรงกับวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
 
3. วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม (วันที่ 19 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน)         
ปี 2557 ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2557
 
สามารถเข้าสักการะขอพระได้ตลอด 24 ชม.ของทุกวัน
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : painaidii.com 
             Pritty,somyot k.,prame B.@foursquare
Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
181Article
60261Video
0Blog